Otomansko carstvo

  Otomansko carstvo ili Otomanska imperija je anglicizam, pojam preuzet iz engleskog jezika, skovan od strane istoričara sa engleskog govornog područja.

  Osmansko carstvo ili tačnije Osmanska dinastija je dinastija, čiji je prvi vladar bio   Osman I. Po njemu je dinastija, kao i carstvo dobilo ime. U našem jeziku i tradiciji, dobro je pozant pojam Turci osmanlije, koji se zovu po ovom vladaru.

  Osman I osnivač Osmanskog turskog carstvaMeđutim, engleski istoričari su iz neutvrđenih razloga, tursko lično ime Osman zamenili arapskim ličnim imenom Uthmān (عثمان), čita se Otman.

  Pogledaj: lista turcizama u srpskom jeziku – slovo B

  Zatim su i Osmansko(tursko) carstvo počeli  pogrešno da  nazivaju u istorijskim spisima. Otomansko=Osmansko carstvo.

  Taj pogrešan naziv se citiranjem istorijskih dela sa engleskog govornog područja proširio i u druge jezike.

  Synonyms:
  Osmansko carstvo
  « Back to Glossary Index