Turcizmi u srpskom jeziku – slovo A, a

  turcizmi u srpskom jeziku – slovo A, a

   

  aba – domaće sukno, platno

  abadžija – suknar, vrsta zanatlije

  avaz – glas

  avlija – kućno dvorište ograđeno zidom

  aga – dobrostojeći gospodin

  agadara – vrsta sablje

  aginica – agina žena

  ada – rečno ostrvo

  adet – običaj, navika

  aždaha – neman

  ajgir – konj, pastuv

  ajdamak – batina

  ajluk – plata

  akšam – prvi mrak

  al – ružičast

  ala – čudovište, aždaja

  alaj – skupina, mnoštvo

  alaj-barjak – svečana zastava

  alajbeg – zapovednik spahija u sandžaku

  alamanka – sablja nemačke proizvodnje

  alast – ružičast

  alat – pribor za rad

  alat – vrsta konja crvenkaste boje

  alatast – crvenkast

  al-bašča – vrt sa mnogo crvenog cveća

  alem – dragi kamen

  ama – ali, samo

  aman – milost

  amanet – preporuka, zavet

  amber, ambra – mirisna smola, jantar, ćilibar

  argat – puškarnica

  argat, argatin – nadničar

  arka – leđa

  armagan – poklon

  Arnaut – Albanac

  arpa – ječam

  Pogledaj: kako je nastala reč – vreća

  arpadžik – sitni semenski luk

  arslan – lav

  aršin – mera za dužinu

  ašlama – vrsta trešnje

  asli – sigurno

  astar – postava

  at – konj plemenite vrste

  atlija – konjanik

  aferim – odlično, bravo

  afion – opijum

  ahar – štala, konjušnica

  adžaip – čudnovata stvar

  adžamija – neiskusan

  adžo – starac, deda

  adžuvan – mladić

  ašik , ašikdžija – ljubavnik

  aščija – kuvar

  aščinica – narodna kuhinja

  aščiluk – kuvarsko umeće, zanat

  Napomena – izvori:

  Vuk Stefanović Karadžić – Srpski  riječnik, 1818, 1852

  A. Škaljić – Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku

  Broj turcizma kod Vuka je uvek mnogo veći za određeno slovo, pošto je Vuk u turcizme ubrajao i mnoge reči, čije poreklo mu nije bilo poznato kao i mnoge starosrpske reči.

  Primer: drum – reč, grčkog porekla, dromos

  kika – prasl. i stsl. kyka, старосрпски  кыка, rus. кика

  Vuk je u predgovoru prvog izdanja Rječnika napisao sledeće: “Turske riječi (koje sam od prilike znao da su jamačno Turske) naznačio sam zvijezdicom (*), i đe mi je odma moglo pasti na um, zamjenjivao sam i Srpskim riječima.

  Najviše od ovi Turskije reči mogu se bez sve muke išćerati iz našeg jezika, zašto imamo Srpske mjesto nji; a đekoje se može biti ni u godini dana ne spominju; ali sam i ja opet pisao, zašto sam se čuo đe se u narodu govore, ili pjevaju; a ima i nekoliko i takovi riječi Turski, koje ćemo morati zadržati i posvojiti n.p.boja, amanet, tepsija, đerđef, top, barjak, barjaktar, brk, burmut, čakšire (đekoji naši spisatelji pišu nogavice umjesto čakšire, ali to nije isto.”

   

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index