vreća

  vreća – imenica, ženski rod

  značenje reči vreća:

  • vrsta velike kese

  • količina nečega što može da stane u takvu kesu; vreća brašna

  • mnoštvo nečega

  Zanimljivo:

  Ranije su se vreće pravile obično od kudelje a ređe i od vune kostreti (kozja dlaka), platna i koristile su se za držanje žita, brašna i dr.

  Izraz:

  • vezana vreća – ko ne ume da se snađe, nesnalažljiv čovek, smetenjak
  • vreća bez dna – osoba koja troši bez kontrole, rasipnik; poduhvat koji gubi novac
  • našla vreća zakrpu – našlo se dvoje ljudi koji jedno drugom odgovaraju, priliče
  • kao vreća buva – živahno, nemirno dete

  Reč vreća se nalazi u Vukovom Rečniku:

  … права је врећа од вуне, ако је од пртишта онда се зове џак  , ако ли од костријети онда је арар    [ харар ], ; арар и врећа једнаке су величине, а џак је узак и дугачак. Све ово разликује се од торбе    по томе што је она мања и што има повраз или упрте.

  U Rečniku kosovsko-metohijskog dijalekta, G. Elezović definiše pojam vreća na sledeći način:

  вре̏ћа , вре̏ће  и вреће̑  ж.   џак од козине изаткан, мутавџиске израђевине .

  Фиг. нешто што није добро скројено :   Ћӯту̑ гу аљи̏не кај вре̏ћа

  Објашњење које је ту дато шта је џак, врећа и арар не слаже се са стањем у овом дијалекту, где се и не граде вреће од вуне него има само две врсте: џак је из трговине и није од кострти, а врећа је израда домаћих мутавџија и од козине је. Арар је сада велики џак који трговци доносе из фабрике и служи за извоз кабасте робе као памука, ме̏тала, чаура од свилене бубе и сл.

  Српски дијалекторлошки речници:

  врећа ж 1. врећа. 2. мера за тежину: 100 кг.

  Црнторавски речник

  врећа ж. широки џак од козје длаке, кострети“.

  • Вреће правили од козје кострети: колико висока — толико широка, а џак је ткани

  Из лексике Качера

  vreća poreklo značenje rečiPoreklo reči:

   *vert-{a – sveslovenska (osim poljskog) i praslovenska reč

  P.Skok dovodi u vezu sa:

  indoev. – *uor- , otvor

   kao i glagolom vrijeti

  Pročitaj: šta znači i kako je nastala rečplandovati

  Primeri upotrebe:

  Према томе, у једну врећу стало је око 42 оке чисте пшенице колико је одприлике могло стати и кукуруза у зрну. О повећим врећама је реч и у наредби кн. Милоша од 1828, по којој је М. Здравковић имао да му из Свилајнца … Rečnik naših starih mera tokom vekova

  Кад је девојка пошла од куће њен отац је инсистирао да се понесе и врећа кртоле као мираз. На тај гест младиног оца сви сватови су реаговали чуђењем и подсмехом, говорећи да младожења има доста кртоле и код своје куће, …

  Славе ти, како ћеш ти то објаснити, ако је тело празна врећа, која се сама од себе покреће, и без душе може да мисли и говори? — — Па све то спада у рубрику сугестија, аутосугестија, халуцинација и психозних надражења, чији …

  Цементне вреће су права благодет на Голом. Божји дар који су логораши добили мимо свих следовања. Врећа је право богатство. Док их је било мање, они који су их имали били су срећ- ници. Сада сви имају бар по једну врећу.

  Po proteku roka od dva meseca tuženi je vratio tužiocu svu količinu vreća, ali je tužilac zadržao samo 2.742 komada upotrebljivih vreća dok je odbio da preuzme 5.212 komada budući da su bile pocepane i neupotrebljive.

   

  Synonyms:
  džak
  « Back to Glossary Index