vuna Kićo

   

  vuna Kićo, izraz

  značenje – vuna Kićo

   – uzvik kojim se opisuje nečiji strah, ukazuje se da se neko uplašio

  Primeri upotrebe:

  kad je mnogim intelektualcima bilo “vuna, Kićo”, nije prezao da se pozabavi Titovim likom i delom, čime je stekao neskrivene simpatije svih onih koji su jasno naslućivali kud plovi jugoslovenski brod.

  Vuna, Kićo“, ponavljao bi i kada bi izborio pravo na “mošu” (legalan udarac u rame posle suparnikovog štrecanja izazvanog lažiranjem šamarčine).

  Samo bi se povremeno pojavljivao na velikim visinama, a borci bi veselo iz kolone dobacivali na račun njegovog pilota: “Vuna, vuna, Kićo!”

  Poreklo izraza:

  Postoje 2 moguća tumačenja, odnosno kombinacije od kojih je mogao da nastane ovaj izraz:

  Prva varijanta značenja bi bila – uplašio  si se “glavonjo”
  Druga varijanata- uplašio si se , beži – briši

   

  analiza:

  1. – praslovenska i staroslovenska reč – vuna sa značenjem, koje i danas ima

  vuniti glagol, koji je u međuvremenu nestao

  navunuti se – naoblačiti se (samo kod Daničića)

  Vuniti je značilo, u stara vremena, kidati, vući, čupati vunu, mnogo  kasnije su se ovce šišale, veoma neprijatan i stresan proces.

  ind * uel je u osnovi reči vuna, val, vuniti, starog srpskog glagola valiti,valjati i mnogih drugih reči

  vuna,  značenje, koje je nama potrebno je neprijatnost, strah

  pogledati značenje rus. волна

  vuna Kićo značenje
  vuna Kićo

  2. Kića, Kićo je nastalo od milošte za kitonju, kako su se nekada često nazivali volovi

  1. kićo – kit, kit – je izraz kojim su se u nekim krajevima terali jaganjaci od majki da bi prestali sa sisanjem

   

  « Back to Glossary Index