Srpska ženska imena 14. – 16 vek

Srpski pomenici

Srpski pomenici su izvor za listu  ženskih imena, period 14 – 18 vek.

Šta su Srpski pomenici

Kao izvor za listu muških imena koriste se popisi  koji su rađeni i u srpskoj srednjovekovnoj državi a i kasnije pod Turskom vladavinom. Cilj tih popisa je bilo regulisanje plaćanja poreza a za tu vrstu obaveza bile su važne samo osobe muškog pola.

Da bi došli do ženskih imena potrebna je druga vrsta dokumenata a to su Pomenici.

Srpski pomenici su zapisi iz manastirskih i crkvenih hronika.

U pomenicima, zapisima su navedeni svi oni koji su bili važni za određeni manastir ili crkvu: vladari, ktitori, crkveni dostojanstvenici, kaluđeri i kaluđerice. Ono što je izuzetno važno, a prisutno je i dan danas u našoj pravoslavnoj tradiciji je običaj da se prilikom posete svetom mestu uputi molba da se u molitvi pomene i neko drugi, ko nam je drag i važan u životu: član ili članovi porodice.

Ta viševekovna tradicija daje nam pouzdana svedočanstva o ženskim imenima u periodu od 14 veka pa nadalje.

srpska-ženska-imena-srednji-vek

Stojan Novaković je izdao pregled imena koja se javljaju u Srpskim pomenicima u vidu rečnika, i muška i ženska imena.

Koristio je sledeće pomenike:

Prizrenski pomenik kraj 14 veka, Lesnovski pomenik  15. vek, Pećki pomenik  15 – 18 vek,  Kruševski  pomenik, prepis 15 vek, Pomenik manastira Beočin, Vodičnički, Koriški, Krušedolski  pomenik  15-16 vek.

U svom delu, Novaković je imena navodio u formi kako su navedena u originalima, pisana starosrpskim jezikom (namerno ne navodim izraz – redakcija). Transkripciju je uradila profesor Milica Grković u svom Onomastičkom rečniku.

Mnoga imena, po formi a i po značenju, predstavljaju iznenađenje ako se tumače savremenim okolnostima, načinom života. Mnogo toga se promenilo u srpskom pamćenju.

Jezik nije zaboravio srpsku istoriju za razliku od nas, pa je potrebno čitati ovaj spisak bez opterećenja savremenim vrednostima i stereotipima.

Postoji i dosta nadimaka, to je sasvim razumljivo – molitva je namenjena onome koga volimo pa se često toj osobi obraćamo i sa nadamikom.

Planirala sam da u okviru ovog teksta dam i par objašnjenja o formiranju srpskih  ženskih imena. To će ipak biti tema posebnog teksta. Za one, koji su zainteresovani za temu, na kraju teksta se nalazi i pdf i word verzija liste srpskih ženskih imena iz Srpskih pomenika.

A

Avdana, Avrama, Aglija, Agripina, Ajdana, Aleksandrija, Aleksija, Alinka, Alka, Ana, Anastasija,  Angelina,  Anđa,  Anđelija, Anica, Anka, Anovka, Avola, Antonija, Armenka, Arhanđa, Ata, Atanasija

B

Beža, Bela, Bogosava,  Božana, Božica, Boja, Bojka, Bosanka, Bosiljka, Budimira, Budimka

V

Valada, Vara, Varvara, Vasilija, Vezilja, Velija, Velika, Velisava, Velka, Veljana, Vera, Vesela, Vida, Vidica, Vidna, Vinka, Višnja, Vladislava, Vlatka, Vojana, Vojka, Vujana, Vujača, Vujina, Vujka, Vuka, Vukava, Vukana, Vukna, Vukosava, Vučica, Vučka

G

Galica,  Gvozda, Gvozdana, Gvozdenija, Gdunja, Gojana, Gojka,  Gospava, Građa,  Građanka, Grdana, Grkinja, Grlja,  Grobna, Grozda, Grozdana,  Gromna,  Grubna

D

Dabiživa, Davida, Dajka, Damijana, Danica, Danka, Dafina, Dvorka, Dvorna, Deva, Devka, Dejana, Despina, Divna, Dijana, Dika, Dikla, Dikosava, Dionisija, Djeva, Djevka, Dmija, Dmitra, Dobra, Dobrija, Dobrosava, Dova, Doja, Dojka, Doka, Donka, Dora, Dorjana, Doroteja, Dosta, Dostana, Dragna, Dragojla, Draguja, Draja, Drajka, Drinjanka, Duda, Dubna, Dunja

Đ

Đenka, Đerdana, Đermana, Đermanka, Đeruša, Đinđa, Đuka, Đurđa, Đurđija, Đurisava

Ž

Živka, Živana, Živkana, Živna

Z

Zagorka, Zvezda, Zvena, Zvenija, Zlatana, Zlatna, Zoja, Zorana, Zorka, Zrinka

I

Ivana, Ivanica, Ivka, Ikonija, Ilana, Ilijana, Ilinka, Ilka, Ilojka, Ina, Inđa, Inđelija, Inđija, Irina, Isidora, Istija

J

Jageta, Jagla, Jaglika, Jagnija, Jagoda, Jakova, Jana, Janija, Janisa, Janisija, Janica, Janka, Janojla, Janoka, Janoša, Januša, Janča, Janja, Jarmenka, Jasa, Jasna, Jaćima, Jeva, Jevdokija, Jevrejka, Jevrosima, Jezda, Jezdarica, Jezerka, Jeka, Jelača, Jelena, Jelenka, Jelika, Jelina, Jelisaveta, Jelica, Jelka, Jerina, Jerka, Jerosima, Jefa, Jefimija, Jefremija, Jefrojka, Jefrosima, Joanica, Jovana, Jovanka, Jovka, Jovna, Jovčica, Joka, Julijana

K

Kalina, Karanfila, Kata, Katava, Katalina, Katarina, Katica, Katuša, Kovana, Kovanija, Kovinka, Kovna, Kojana, Komlenija, Komljena, Komna, Kona, Koprena, Koruna, Kosa, Kosara * (prvi zapis  ovog imena 11 vek) Košuta, Krasna, Kruna, Krunija, Ksenija, Kumrija, Kuna

L

Lava, Lazara, Lala, Lalica, Lamenka, Latinka, Lepava, Lilijana, Lozana, Lozna, Lucija

LJ

Ljuba, Ljubava, Ljubisava, Ljubica

M

Magdalena, Magdalina, Magrita, Madona, Makrina, Mala, Malena, Malina, Malinka, Malica, Malojka, Mamica, Mamka, Manda, Mandalina, Manka, Manojla, Mara, Marija, Marina, Marta, Maruša, Mila, Milava, Milada, Miladinka, Milana, Milahna, Mileva, Milena, Milinka, Milka, Milovana, Milojka, Milja, Miljana, Miljahna, Miljena, Mirka, Mitra

N

Natalija, Nevenka, Neda, Nedeljka, Nera, Nina, Ninka, Niša

O

Obrenka, Ognjana, Omara

P

Pava, Pavica, Pavla, Pavlija, Pavuna, Pauna, Pejka, Pela, Pelagija, Peladija, Pera, Persida, Perunika, Petka, Petra, Petrija, Plema, Poznana, Pola, Poleksija, Prva, Prvoslava, Prija, Prodana, Prodanija, Projka

R

Rada, Radana, Radovana, Radosava, Raduka, Radula, Raduna, Raduša, Razumena, Rajka, Rajna, Rakita, Ranka, Rodana, Rojka, Roksa, Roksana, Roksanda, Romana, Rosa, Ruža, Ružica, Rusija, Rusojla

S

Savka, Sanda, Sara, Svetlana, Severinka, Seka, Sena, Slavka, Slavna, Smilja, Smiljana, Smolja, Smoljka, Soja, Sofija, Srebra, Sremka, Stamenka, Stanača, Stanija, Stanica, Stanka, Stanojka, Stanojla, Stanuša, Stepana, Stepanija, Stepka, Stefanka, Stoja, Stojisava, Stojislava, Stojka, Stojna

T

Tekla, Teodora, Teodosija, Teofana, Teofila, Tiha, Tihosava, Tihoslava, Todora, Tomanija, Tomira, Travica, Trena, Trenda, Trnjina

Ć

Ćerana, Ćirana

U

Uba, Ugrinka, Ugrina, Ugrinka

F

Fevronija, Fema, Fila, Fimija, Fruja

H

Hadana, Hajda, Hajdana, Heraka, Hinđa, Hranka, Hrnjaka

C

Caka, Cveta, Cvetana, Cvetka, Cvetna, Cvija, Coka, Cuja,

Č

Čava

srpska ženska imena u srpskim pomenicima -pdf
srpska ženska imena u srpskim pomenicima – word document