Trivia, trivija, trivijalan – poreklo reči

Trivia, trivijalan, trivijalnost
– nešto što nema vrednosti, beznačajno, bez kvaliteta

– nešto, što privlači pažnju, zanimljivo je a nema suštinsku ili bolje praktičnu  vrednost.

Trivijalan čovek je neko ko nema kvaliteta u smislu obrazovanja, dostignuća u životu, neko ko se ne izdvaja iz mase.

 

U današnje vreme se često nailazi na reč trivia, naročito je popularna na engleskom govornom području, što znači da polako ali sigurno prodire i u srpski jezik.

Igrice, kvizovi  i druge vrste zabava i online razonode su veoma popularni.

Odličan primer je sajt koji se tako i zove link, gde su zastupljene raznorazne trivijalnosti, svrstane po kategorijama: muzika, filmovi, svemir, itd.

Drugačije rečeno,  online trivia bi moglo da se svrsta u kategoriju  – da li znate ….

Ako želite da saznate u kojoj zemlji se popije najviše piva po glavi stanovnika, koji film je imao najveći budžet ili koliko je duga granica između Francuske i Nemačke, oblast koju istražujete je trivia.

National-Trivia-Day-January-4

foto

U SAD, 4. januar je Trivia Day

A sve je počelo još u starom Rimu.

Trivia – rimska boginja

Smatra se da su stari Rimljani imali toliko bogova, koliko je potrebno da se pokrije svaki aspekt života –  verovali su da njihovim životima vladaju bogovi i  da ceo život, odnosno sudbina čoveka, zavisi od volje bogova.

Trivija, Trivia lat. je jedna od boginja iz rimskog Panteona. Postoji mišljenje da je Trivija rimska varijanta boginje Hekate, grčke boginje.

Ona je trostruka boginja, Selena-Dijana –Proserpina (u srpskoj i slovenskoj mitologiji  Vesva, Lada, Morana).

Trvija je htonska boginja (podzemnog sveta). Ime joj je kombinacija 2 starolatinske reči:

Tri + via = 3 puta, druma, mesto račvanja puta

Trivia se pojavljivala uglavnom noću, na raskrsnicama, grobljima, bila je boginja ženskih magičnih moći, drugačije poznatih kao veštičarenje.

Trivia rimska boginja

Njeno pojavljivanje je pratio  lavež pasa, koji su najvljivali njen dolazak i prolazak

Volela je da iz sveta živih krade mlade devojke, koje su se pretvarale u nimfe i pratile je u svetu mrtvih.

Da bi se stekla njena zaštita, ostavljali su se žrtveni darovi po raskrsnicama i ako je bila zadovoljna, Trivia bi zaštitila pitnike na njihovom putovanju.

Pogledaj: Koktel, kako je nastala ova reč

trivija – značenje reči

lat. trivium , množina trivia

  1. raskrsnica 3 puta, druma
  2. u srednjem veku niži stepen učenja, tačnije 3 oblasti:
  • gramtika
  • dijalektika
  • retorika

trivijalnost –  značenje reči:

  • svakidašnjost, otrcanost prostaštvo

trivijalan – značenje reči

lat. trivialis – opšte pristupačan, običan, prost, svakidašnji, suviše poznat, otrcan

Reč trivia je veliku popularnost  je stekla početkom 20. veka kada je Logan Pearsall Smith objavio knjigu „Triva“ u kojoj se bavio interesantnim činjenicama u vezi sa svakodnevnim stvarima, zatim je, nakon što je knjiga postala izuzetno popularna, nastalo delo – More Triva.