Reči srpskog porekla u nemačkom i engleskom jeziku

Priča o skotu, stoki, mišu i mišiću - reči pamte, ljudi zaboravljaju

Reči srpskog porekla u drugim jezicima i savremena lingvistka

Istorija lingvistike

Ako ostavimo po strani logička razmišljanja grčkih filozofa, neverovatnu gramatiku sanskrita koju je u IV veku napisao indijski gramatičar Panini, kao i radove arapskih i kineskih leksikografa, dolazimo da proste činjenice da je lingvistika nastala pre par vekova i to gde – na nemačkom govornom području.

Prvi poznati lingvističari su bili: Humbolt, J. Grimm, F. Bopp, maldogramatičari itd. Oni su naravno odradili sjajan posao, utemeljili novu nauku o jeziku  – lingvistiku a i etimologiju. Tek krajem 19.veka počinju da se javljaju priznata i poznata imena iz ovih oblasti a da nisu sa nemačkog govornog područja, recimo Roman Jakobsen iz Rusije, A. Martine  iz Francuske, E. Sapir, USA, itd.

Ko prvi devojci, njemu i devojka, Nemci krenuše u lingvistička istraživanja na bazi svog jezika i eto nam  trenutne situacije (koja se u svetu malo promenila a kod nas baš i nije).

Priča o skotu, stoki, mišu i mišiću

Kada posmatramo poreklo reči uvek je tu nemački stariji od srpskog, zašto? Pa iz navedenog razloga. Neću širiti priču u tom smeru. Krenućemo u obrnutam smeru:

Kako je nemački i engleski preuzimao reči od srpskog (slovenskih u daljem tekstu srpski) jezika kroz primere

Današnji pojam je: skot

Gotovo zaboravljeni srpski naučnik  dr Jovan Stejić, prvi srpski doktor medicine i filozof napisao je sledeće reči:

“Čovek je nastao od boga ali čovek kao biće nije bog ali nije ni skot.”

Skot u ovom kontekstu ne znači zla, podla osoba kako je mi danas koristimo. Skot znači stoka, okot  od glagola (o)kotiti.

prasl. *skotъ (rus. i, polj. skot) ← got. skatts: novac (osnovno značenje: pokretna imovina, blago)

Od glagola kotiti – okot, nakot, skot ili stoka,( steći).

Stoka se uglavnom odnosi na krupne domaće životinje, krave, volove, ovce, konje itd.

Pročitaj: Kako su nastala stara srpska ženska imena

I sad priču možemo da razvijamo koliko god hoćemo i uvek ćemo se sa nemačkog i engleskog vraćati na srpski kao izvor.
nemačke reči srpskog poreklaPrimer br 1.

Sigurno ste čuli za nemačku reč Schatz, blago ili oslovljavanje mein Schatz u smislu moj(a) draga-i, itd.

Od čega je nastala ta reč, obrni okreni, zakukulji, zamumulji dolazimo do gotskog skatts odnosno do reči stoka ili skot kao primarne reći.
nemačka-reč-poreklo srpsko Schatz-stoka
Slika, Duden etimološki rečnik, za one koji ne veruju!

Primer br. 2

Cattle, engleski stoka je navodno nastala ne od reči  capital u značenju imovina, vlasništvo, od srednjovekovne latinske reči. Kao što je dobro poznato, latinski jezik je u srednjem veku kao govorni odavno nestao. Postao je veštački jezik, lingua franca, jezik, kojim su se sporazumevali učeni ljudi i samim tim ga i menjali.

Cattle– kotiti, da li bi se neko od lingvista usudio da poveže. Naravno da ne, odmah bi tražili izvor citat, itd.

Ne treba ni u kom slučaju zaobići kapitalan rad Petra Skoka, etimološki rečnik, samo je potrebno ponovo pročitati početak ove priče i sa rezervom uzeti sva tumačenja reči, koja su iz nemačkog preuzeta u srpski.

Za konkretnu reč Skok ne daje svoje mišljenje nego navodi mišljenja drugih etimologa, koji zavisno od porekla starinu daju pranemačkom?  odnosno praslovenskom jeziku.

Kod glagola kotiti (se) Skok navodi mišljenje da je reč kotiti se“ došla u Evropu u 5 veku posredstvom balkanskih Gota“.

Toliko!

Pročitaj: Stara srpska muška imena – slovo B

Primer br 3 – Reči imaju sećanja

Ljudska sećanje je kratkog daha a podložno je manipulacijama. Nasuprot tome reči pamte mnogo  duže ono što je nekad bilo, naročito kada su drevni jezici , kao što je srpski u pitanju.

miš-mišić-poreklo-srpske-rečiPriča o mišu i mišiću

Najpre ću vas podsetiti na miša, spravicu koja ide uz kompjuter. Dobila je to ime zato što oblikom podseća na pravog miša. Eto primera kako nastaju nove reči  postupkom analogije.

Nekada su miševi bili veoma rasprostranjeni u svim ljudskim zajednicama, mislim na period od pre nekoliko hiljada godina, miševi su se zavlačili  svuda. Zamislite sliku miša ispod neke tkanine.

A mišići u telu. Pa ako napregnemo mišić oblikom će podsetiti na miša, koji se kreće ispod neke tkakinine, biceps je najslikovitiji primer.

A tu sliku pamte mnogi indoevropski jezici, naravno oni stariji, recimo latinski govorni, ne onaj srednjovekovni. A nemački i engleski? Pa o poreklu reči miš u engleskom sam već pisala, isto je i u nemačkom. Za mišić ne postoje stare reči u nemačkom  i engleskom, preuzete su iz latinskog u srednjem veku; eng. muscle;  nem. Muskel od latinske reči musculus –mali miš.

Šta vi mislite o tome?

Pogledaj: Srpska akademija nauka i umetnosti – kula od slonovače ili sekta