Bečko-berlinska škola, pojam i njen uticaj na primeru Austrije

(Nordijsko) Bečko-berlinska škola je, za sada, dominantni pravac u istoriji i u mnogim društvenim naukama, koji se zasniva na naučnim radovima napisanim prvenstveno na nemačkom jeziku.

Bečko-berlinska škola i germanizacija istorije Evrope i Balkana

Bečko-berlinska škola istorije je pojam kome moramo stalno da se vraćamo ne bi li skinuli velove  koji su prekrili tamom našu istoriju.

Šta je Bečko-berlinska škola istorije?

(Nordijsko) Bečko-berlinska škola nije nikakav zvaničan naziv neke institucije. To je za sada dominantni pravac u istoriji  i u mnogim društvenim naukama, koji se zasniva na naučnim radovima napisanim prvenstveno na nemačkom jeziku. Sa stvaranjem Nemačke, kao države, krajem 19 veka, javila se potreba za stvaranjem i jačanjem nemačke nacije i nacionalnog duha.

Nemačka plemena u Evropi FrancuskaNesporno je da su se od kasnog srednjeg veka na teritoriji današnje Nemačke, razvijale mnoge naučne grane. Filozofija je najočitiji primer, mada ne zaostaju ni druge, kako društvene, tako ni prirodne nauke.  Jačanje feudalnih vladara i njihova finansijaka moć, kao i stvaranje slobodnih trgovačkih gradova, dalo je odlično okruženje za rad naučnika i umetnika.

Sa radovima braće Grim utemeljen je novi način razmišljanja i proučavanja, koji je za osnovu svih društvenih nauka uzimao nemački jezik, nemačko govorno područje i nemačku istoriju, naravno na štetu drugih. Nemački romatičari su dali krila toj nacionalnoj ideji i neophodnu lirsku inspiraciju i – tako je to počelo.

Bečko-berlinska škola u lingvistici

Stvorena je teorija o indo-germanskim jezicima (svuda je ta teorija prihvaćena kao indo-evropska, sem na nemačkom govornom području), indo-germanskoj istoriji, arijevcima kao mitskom narodu nadljudi, „eugenici kao nauci“, koja je sa svim navedenim našla soju primenu u fašizmu, nacional-socijalizmu, logorima smrti i milionima poginulih.

Međutim i dan danas većina istraživanja iz lingvistike i filologije kod nas se zasniva na radovima iz navedenog principa ili pogleda na svet. U samoj Nemačkoj duvaju ponekad i drugačiji vetrovi .

Die Anfänge der Deutschen liegen zwischen dem 7. und dem 10. Jahrhundert. …….

U ovom tekstu istoričara po imenu  Johannes Fried, nalazimo stav da  Nemci početke svoje istorije mogu tražiti u periodu od 7-10 veka. Lično se ne slažem u potpunosti sa svim njegovim stavovima, recimo u definisanju pojama civilizovan, ali ostalo je sve u skladu sa onim što sam napisala u tekstu.

Dakle, popularno  ismejavanja u stilu: bečko-berlinska  vs.  srpska autohtonistička škola nisu baš na mestu.

Pročitaj: Germanizacija Evrope i Balkana

Da uzmemo  konkretan primer:

Austrija – naziv države kao dokaz o  poreklu ili naseljavanju germanskih plemena sa zapada

Već sam pričala o tome u tekstu Otkud Nemci u Nemačkoj.

Da se podsetimo: Franci (ne Nemci) su živeli i vladali u 2 uslovno rečeno kraljevstva, uglavnom na teritoriji današnje Francuske (Francuska-Franci).

Ako pogledamo kartu koja sledi, videćemo da je današnja Austrija, manje-više obojena svetlo zelenom bojom, koja označava osvajanja Karla Velikog u periodu 714-768 godine.

Franačko carstvo bečko-berlinska škola

Do tada, oblast današnje Austrije su naseljavala razna plemena, većinsko stanovništvo nije bilo germanskog porekla (a kog je bilo dosetite se sami).

Elem, prvo zvanično pominjanje naziva oblasti Austrija nemački Östereich je datirano 996 godine kao Ostarrichi.

Pre toga nalazimo naziv za ovu oblast Noricum po plemenu Norci a ko su oni bili  to je druga i duga priča.

Noricum sloveni u rimskom carstvu

Oblast Noricum u rimskom carstvu.

Samo ću pomenuti austrijski grad Vels, kao centar te oblasti – o njemu će biti više reči u priči o Velesu, pošto je po njemu dobio ime.

Ostarrichi

Šta znači taj naziv, koji se je prerastao u saveremenom visokonemačkom u Österreich – u “značenju” istočno carstvo -Reich- nem.carstvo, kako ga najčešće i svi tumače.

Richi, rich je u vreme, kada se prvi put pominje ova oblast značila nešto sasvim drugo – osvojena  oblast odnosno krajina. Mislim da značenje ove naše reči nije potrebno objašnjavati.

Jedino je potrebno zapitati se, ako su oko 1000 godine naše ere, Nemci, odnosno njihovi preci živeli na teritoriji koju danas zauzima Nemačka, zašto bi oblast, koja je na jugu zvali istočna krajina.

Da pogledamo:

Nemačka-i-AustrijaMalo vuče na (jugo)istok? Ma, kako da ne!

Pogledajte karte na početku posta i videćete oblast Austrasia, koja predstavlja to prvo kraljevstvo na istoku.

Ako pogledamo ovu kartu – Ostmarkt  ili Ostarrichi je takođena na istoku. Sve onda dođe polako na svoje mesto.

Austrija ili istočna krajina Franačkog carstva, zatim Svetog rimskog carstva i u svom nazivu pamti ono što su istoričari zaboravili.

austrija-istočna-krajina
Austrija – istočna krajina
Ostarrichi ili Ostmark je krajina na samom istoku, oblasti, koju su naseljavala germanska plemena. I u toj oblasti kao i svuda na severu, jugu i istoku, na većem delu teritorije današnje Nemačke živela su slovenska (i srpska) plemena. Sveto rimsko carstvo i kasnije Austrougarska monarhija, uspele su da korišćenjem nemačkog jezika, kao zvaničnog i katoličke veorisposvesti, utiči na tok istorije.


Bečko berlinska škola je rezultat kako zvanične imperijalističke politike, prvo Austrije a zatim Pruske, tako i romantičarskog zanosa u nauci i umetnosti na nemačkom govornom području u 19 veku.

Na primeru Austrije – pitanje istoka u nazivu se gotovo i ne tumači a stara reč rich – krajina je gotovo zanemarena u zvaničnoj nauci.