Italija, poreklo reči

Italija, reč koja ima direktne veze sa starosrpskom reči – tele

U prethodnim tekstovima, vodila sam vas na lingvističke ekskurzije po teritoriji Nemačke – link. Ovog puta idemo u pravcu juga,  na more. Idemo pravac južna Italija, tačnije donji-južni, istočni  i centralni  deo čizme.

Tu ćemo pokušati da pronađemo odgovor, kako je Italija dobila ime, koje reč se nalazi u osnovi.

Postoji nekoliko teorija o nastanku naziva Italija.

Ital – dobri kralj Kalabrije

U mnogim antičkim  izvorima možemo pronaći priču, tačnije nastavak priče o nesrećnoj Penelopi, Odisejevoj ženi. Nakon njegove smrti, Penelopa se preudala. Njen novi izabranik je bio Telegon, inače sin Odiseja i čarobnice Kirke.

Priča je baš dramatična u antičkom stilu, ne samo da je Penelopa njemu bila maćeha, nego je i Telegon, neznajući prave odnose, presudio Odiseju. Šta je bilo, bilo je, po pravu jačeg dobio je Penelopu a posle izvesnog vremena sina po imenu Ital.

Južni deo Apeninskog poluostrva je dobio ime u spomen na njega, kasnije se to ime proširilo na čitavo poluostrvo.

Italski narodi

Italija pre Rimljana plemena
foto

U drugim izvorima možete pronaći da je Italija dobila ime po Italskim narodima, podgrupi Indoevropskih naroda, koji su govorili italske jezike, kao što su Latini, Oski i Umbri.

Mi ćemo zastati kod tog naroda, koje je u istoriji poznat pod nazivom Oski, Opiki ili Opski. Sada prelazimo na lingvistiku i opšte poznate lingvističke radove.

Bojan Čop, priznati slovenački lingvista je određene istorijske izvore preneo na lingvistiku i došao do sledeće veze:

Italogrčke lingvističke veze je proširio na paleobalkanske, zatim na keltske i arijske i tako smo došli do novih tumačenja imena Italija, koje je postalo opšte poznato.

Reč za analizu je – tele

(ne meštati je sa grčkim prefiksom tele-, u značenju daleko)

Oskanski –viteliu

Umbrijski – vitlo

Latinski –uitulis

Ili ako se vratimo unazad,

Praindoevropski – *uetelos, *wetlos

U osnovi ove praindovreopske reči se nalazi reč koja označava godinu a tele je životinja stara jednu godinu.

praslovenska i staroslovenska reč –  *tele

Naše tele je izgleda mnogo starije, bar kad je sama reč u pitanju, a reči pamte ono što su ljudi davno zaboravili.
Kakve veze ima tele sa Italijom?

O tome su pisali i svedoče nam još iz davnina Timej, Marko Terencije Varon, Sekstus Pompeus Festus, daju potvrdu za etimologiju imena Italije i reči tele.

Mesapski jezici

stele_daunienne_mariemont foto
Mesapski jezici su prabalkanska ili paleobalkanska grupa jezika, u direktnoj vezu na Ilirima, koji su sa Balkanskog poluostrva naselili istočni, južni i centralni deo Italije. Tako imamo potvrdu i geofrafskog porekla i veze u zvaničnoj nauci.

Kult teleta odnosno bika je bio poštovan među tim plemenima i tako je krenula priča o nazivu Italija.

Postoji mnogo izvora o ovoj temi na internetu, neke sam i navela. Ja sam citirala primere iz Uvoda u indoevropsku filologiju dr Vanje Stanišić, str.100.

Šta vi mislite o Italiji, teletu, teletini, eng. veal?