Da li su Skiti stari Srbi – puter, poreklo i značenje reči

Skiti su Srbi? Puter, poreklo reči

Puter spada u veoma stare namirnice, ako razmatramo istoriju namirnica i kulinarstva. Pominje se u Bibliji, Starom zavetu, u zapisima u straoegipatskim grobnicama.
Ipak, kao narod, koji je izmislio puter, uglavnom se navode Skiti.

Skiti su bili moćan nomadski narod. Bili su odlični konjanici, kako muškarci, tako i žene. A ta činjenica je veoma važna za pronalazak putera.

Kako je nastao puter

Puter se naime pravi tako što se mleko jako bućka, mućka, udara, nazovite kako god hoćete.

puter istorija poreklo rečiPretpostavlja se da je, nekom prilikom, neki konjanik napunio mešinu sa mlekom, mešinu stavio na konja i krenuo svojim putem.

Posle intenzivnog mućkanja, lupkanja i udaranja o konjske sapi, u mešini se stvorio puter.

Pročitaj: Ko ima putera na glavi, poreklo i značenje izraza

Puter su prvi napravili Skiti

Skiti su veoma voleli ovu namirnicu. Postoji i priča, jako surova, doduše, da su Skiti oduzimali nasilno vid svojim robovima i onda ih upošljavali da bućkaju puter.

Puter, u to vreme, nije bio samo delikatesna namirnica, nego se koristio za lečenje rana, mazanje tela, kao zaštita od hladnoće. Skiti su inače obožavali da ukrašavaju svoja tela tetovažama vidi beleg, pa je puter korišćen i u svrhe negovanja i zaceljivanja kože, posle takvih ukrašavanja.

Sama reč butter je grčkog porekla:
bous – vo, krava + tyros sir

Skitija

foto
Prostranstvo, koje su naseljavali i kojim su vladali Skiti je bilo ogromno, pa se i recept za pravljenje putera proširio po celoj Evropi.

 

Bečko – berlinska škola ili srpska-autohtona škola istorije i lingvistike

U prvom delu teksta sam navela sve zvanične podatke, kako istorijske tako i lingvističke u vezi sa Skitima i tumečenjem porekla reči puter.

Puter, reč grčkog porekla?

Da li su se stari Grci bavili proizvodnjom putera, ili da li su toliko koristili puter da su stvorili svoju reč, sir od krave?

Idemo malo do istorijskih izvora. Ovog puta citiram delo: Južni Sloveni pod Vizantiskom vlašću, Tibor Živković

Nalazimo se na Peloponezu i citiram:

… u jednom pismu Isidora Kijevskog iz prve četvrtine XV veka, upućenom caru Manojlu (1391 – 1425) kaže se da su stanovnici Vitilosa starinom bili Heleni , sada varvari – Skiti. Obično je ovo mesto tuamčeno kao da su u pitanju Albanci , iako je daleko izvesnije da je reč upravo o Slovenima. str.59

i sada Skiti Sloveni drže čitav Epir i deo Helade i Peloponez i Makedoniju; A Diller, The Scolia on Strabo; str 317

Skiti su Srbi?

Još da imenujemo te Skite – Slovene:
Milinzi
Jezeriti

O ovim plemenima postoji puno izvora, za tačnu lokaciju vidi mapu.

Potrebno je imati u vidu da se ta davna istorija tumači uglavnom na osnovu crkvenih dokumenta, koji baš nisu mnogo vodili računa ko su varvari, koji nisu primili hrišćanstvo.

Tako da nije potrebno ni ići dalje u istoriju kada je ova tema u pitanju.

Da se vratimo  na puter.

Iako je danas poznat grčki feta sir, stari Grci nemaju tradiciju pravljenja sira i sir su uglavnom u ta stara vremena nabavljali od varvara.

To se odnosi i na ostale mlečne proizvode pa i na puter.

Dakle, Skiti, Sloveni, Srbi …

Skitijski ratnik britanski muzej
Skitijski ratnik, Britanski muzej

Ponovo se vraćamo  na poreklo reči puter:

bous – vo, krava + tyros sir

Vo, vol je takođe starosrpska reč (tumečanja o poreklu su veoma različita), samo što je objašnjenje suviše veliko da bi se ovde time bavili.

sir je starosrpska i  praslovenska reč *surъ

Šta vi mislite?

Koje tumačenje vam je bliže? Puter – reč grčkog ili starosrpskog porekla?

Pogledaj: Gaće, stara srpska reč – gaće kroz istoriju