algoritam

  algoritam – imenica, muški rod

  značenje reči algoritam:

  I

  • skup simbola i opšti postupak za sistemsko rešavanje određene klase matematičkih problema. Rečnik Matice srpske, jednotomni

  II

  • postupak računanja za rešavanje određenog problema, po određenom redosledu

  • rač. logički niz operacija koje treba da izvrši kompjuterski program; Šipka, I. Klajn – Veliki rečnik stranih reči i izraza

  algoritam značenje poreklo reči

  Poreklo reči:

  Persijski matematičar Abu Abdulah Muhamed ibn Musa el Horezmi poznat i kao Muhamed el Horezmi, oko 820 godine sastavio je Zbirku računskih zadataka – al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa al-muqabala.

  Živeo je na području današnjeg Uzbekistana.

  Poznat je i po matematičkim inovacijama, veoma revolucionarnim za period u kome je živeo.

  Zahvaljujući njegovom radu, arapski numerički sistem je prihvaćen u Evropi.

  Uveo je i cifru 0.

  Njegovo delo je prevedeno  na latinski jezik i u prevodu je glasilo:

  Algoritmi de numero Indorum.

  Al – Hvarizmi, Al-Khwārizmī,  u  prevodu na  latinski algoritmi – stvorena je  nova reč i pojam – algoritam.

  Interesantno

  Al – Hvarizmi, Al-Khwārizmī znači stanovnik grada Харезм или Хорезм и Хоразм. Savremeni naziv Hiva.

  Reč algoritam je krajem 20.veka dobila potpuno novio značenje i primenu u doba pojave kompjutera, programiranja i interneta.

  Na osnovu rada ovog naučnika skovana i prihvaćena reč algebra.

  Pročitaj: značenje i poreklo rečifilantrop

  Primeri upotrebe:

  Od drevnih vremena u matematici su poznati tačno opisani postupci za rešavanje izvesne klase matematičkih zadataka. Takvi postupci se u matematici nazivaju algoritmima. Algoritam je, na primer, postupak rešavanja kvadratne jednačine, …

  Relaciono razmišljanje, koje ljudi svakodnevno koriste, donedavno je bio nemoguć zadatak za veštačku inteligenciju (AI). Međutim, istraživači su razvili jednostavan algoritam koji bi jednog dana mogao da joj omogući ovu sposobnost.

  U radu je prikazan novi numericki algoritam za detekciju kvarova sa elektricnim lukom i izradunavanje rastojanja do mesta kvara na nadzemnim …

  … neki algoritmi mogu da programiraju kompjuter tako da on “razume” sliku i razlikuje umetničke stilove na osnovu niskog nivoa slikovnih informacija.

  « Back to Glossary Index