apokalipsa

  apokalipsa imenica, ženski rod

  apokalipsa značenje reči:

  • otkrovenje, otkriće, proročanstvo, vizija, objava, mističko proricanje događaja

  • poslednja knjiga Novog zaveta, Otkrovenje (Apokalipsa) Svetog Jovana Bogoslova u kojoj se proriče kraj sveta i dolazak Antihrista

  • smak sveta, propast sveta

  izraz:

  četitri jahača Apokalipse

  • rat, kuga, glad i smrt; Otkrovenje Jovanovo 6.1-8
  • opšta propast, katastrofa, pomor

  apokalipsa značenje

  poreklo reči:

  lat.apocalypsis, otkrovenje

  grčki – apokalyptein, otkriti

  apo (od) + kalyptein (pokriti)

  Zanimljivo:

  U osnovi  grčke reči kalyptein je indoevropska osnova *kel- koji se nalazi i u srpskim glagloma izvednim od klopiti:  zaklopiti, otklopiti, poklopiti

  Pročitaj: kako je nastala rečugao

  Primeri upotrebe:

  Prva četiri od sedam pečata poznata su kao četiri jahača Apokalipse.

  Prvi pečat nas upoznaje sa Antihristom (Otkrivenje 6:1-2).

  Drugi pečat izaziva velike ratove (Otkrivenje 6:3-4).

  Treći od sedam pečata prouzrokuje glad (Otkrivenje 6:5-6).

  Četvrti pečat predstavlja bolesti, predstojeće gladovanje i buduće ratove (Otkrivenje 6:7-8).

  Апокалипса Петрова. Значајан грчки фрагмент ове апокалипсе откривен је 1886-7, а комплетан текст у старом етиопском преводу пронађен је 1910. године. Апокалипса Петрова је најранија и најважнија апокрифна хришћанска …

  Назив овог дела и спољни оквир излагања узети су из Апокалипсе св. Ивана. Писац само спомиње анђеле трубаче и једва да спомене догађаје које они најављују (пожаре, рат, падање звезда и др.).

  За разлику од западне римске цркве која је Апокалипсу била прихватила са свом страшном визијом њеног текста и са фантастичним минијатурама које га ликовно тумаче, нарочито у Шпанији од IX и X века и Француској у ХП веку, …

  Сличан обрт нашли смо и у Данила Киша, у његовом Пешчанику. У 63. поглављу, на повлашћеном мјесту, при крају књиге, Киш кратко, умјетнички врло успјело, реинтерпретира и оживљава Апокалипсу.

  « Back to Glossary Index