andrak

  andrak – imenica, muški rod

  značenje reči andrak:

  • đavo, vrag, nečista sila

  • žbunje, gustiš – pokrajinski

  izrazi:

  kog(a) andraka; koji ti je andrak – koji mu je đavo; zašto, zbog čega (obično se koristi u besu, ljutnji)

  Reč se nalazi u Vukovom Rečniku, izraz – ne znam koji mu je andrak

  Srpski  dijalektološki rečnici:

  андрак, м. ђаво, в. матрак.

  • И ја се питујем кој му је андрак.
  • Ће добије за тој андрак!

  Црнотравски речник

   андрак, м. 1. зло, невоља”.

  — Који ти је андрак — ко да си повиленио?!;

  1. “безвредна ствар”.

  — Ма баци тај андрак!

  Из лексике Качера

  андрак,  м жбуње, густиш на месту које је обрађивано.

  — Све је то притиска“н андрак, ни змија се тун не може провуј .

  — Испрегне једнога вола, уведе га у андрак.

   Речник Куча

  andrak značenje poreklo rečiPoreklo reči:

  I

  U Etimološkom rečniku srpskog jezika, A. Loma i saradnici, reč andrak se tumači kao stara srpska reč i dovodi se u vezu crvom koji se uvlači pod kožu čoveka, kandrak – vidi pundravci:

  Андрак ђаво, враг, нечиста сила итд….на основу етнографских по­тврда синонимног и сазвучног кондрак/кандрак предлаже се нова, идиоглотска етимологија:

  Вероватно са уметнутим -д-и протетским а-од *нрак < *нрав < псл. *norvЪ поред *ро-/ ра-nоrvъ > пундрав.

  Уп. и варијанту са ко-: кандрак (-аћ) “ситно живо биће, црв који се према народној празноверици увлачи под кожу човека и узнемирава га; немиран дух, ђаво, враг који не да човеку да се смири на јед­ном месту, пундравац”; одатле и кандрак = андрак

  Корен је исти као у понирати; изворно значење било би ,,(црв) који понире (у човека, животињу)” … одатле “нечи­ста сила (у човеку)” (ЕРСЈ 1: 161-162).

  II

  Pre izlaska prve sveske -A:1 etimološkog rečika srpskog jezika, reč andrak se isključivo tumačila kao  reč preuzeta iz persijkog jezika.

  Primer: Rečnik SANU, knjiga 1; Rečnik Matice srpske, jednotomni

  Skok u Etimološkom rečniku navodi sledeće mogućnosti tumačenja reči andrak :

  lat. draco, zmaj; od biljka mandragora “ u Srbiji se govori u kletvi matrag”

  Ova tumačenja se konačno mogu odbaciti.

  Pročitaj: značenje i poreklo reči ćumez

  Primeri upotrebe:

  Вук – Који ти је сад то андрак?

  КУВАР –  Е, мој драги, благо теби кад с тим не разбијаш главу као ја. Ти лијепо увече легнеш, гуњ на главу и баш те је брига, хрчеш ко заклан, а ја лежим будан и све штудирам: национализам, опортунизам, … Б. Ћопић

  … из своје официрске торбе тај Крсман, пошто се огледо дал их неко посматра, вади неки андрак, у новину умотан, и даје га газда-Ставри, и како газда Ставра, што је брже мого, смотуљак трпа у њедра, под затвореничку блузу. С. Селенић, Убиство с предумишљајем

  .. и засмрдела на загоретину да се надалеко почело осећати. Почело да бива опасно. Пролазници улицом почели да се надвирују преко тарабе, а Ана Вуич застала код бунара и намрштено питала: „Какав је то андрак?!,”…

  Истинабог хвалио их је, али увек са некаквом задршком. Таман се Матији чинило како фолксдодчери морају бити узор сваком честитом човеку, а Јефта дода како би андрак створили да не беше квасца.

  Нека баба у околини Пирота палила андрак на ливади, и обновила пожар. Репортеру је овако објаснила свој малер: „Ветар дунуја, куј му се нада ја!?” Кад су почеле да горе планине и пуцају стене, могло се видети да нисмо …

  Synonyms:
  vrag, đavo
  « Back to Glossary Index