demon

   

  demon, imenica, muški rod

  značenje reči demon:

  1. natprirodno biće, duh, božanstvo nižeg ranga

  2. zao duh, sotona, đavo

  3. zla sudbina, prošlost koja proganja

  primeri upotrebe reči demon:
  1. U karsko-likijskoj oblasti rano je poštovan jedan demon vatre, rudnika i metala, iz koga se verovatno razvio lik grčkog Hefesta.

  Incubus – ovaj demon je poznat u više evropskih naroda i nije vezan za određenu religiju. Njegovo ime dolazi od latinske reči „incubo“ što znači noćna mora. Prema predanju, oni su uvek muškog pola i  napadaju žene.

  1. Pre nego što demon bude otkriven, đavo radi na izazivanju telesnih i duševnih teškoća zbog kojih se oboleli leči kod lekara,…

  Simbol satane kao biće koje je polu koza poznato je kao Bafomet. A veza između demona sa kozijom glavom i satane dogodila se kada su se ljudi okrenuli protiv masona.

  1. Hteo sam da budem srećan kao drugi svi a sad čekam da mi sude demoni prošlosti.

  Bilo bi neophodno u ime istine i svrsishodno u ime eliminisanja demona prošlosti, za početak da zemlje saveznice iz Prvog svjetskog rata …

  poreklo reči demon:

  starosrpska reč demon – vrag, đavo

  дємонъ – staroslovenski

  od grčke reči δαίμων, daímōn – božanstvo, duh hranitelj, ko deli sudbinu

  Od 14 veka u upotrebi u književnim delima (vidi Daničić)

  Primer – u delima Domentijana Hilandarca oko 1210 – posle 1264, sastavljača “Žitija Svetog Save”.

  demon značenje reči
  @ Iva Atoski

  latinski – daemon

  grčki – daimon

  vidi – pandemonijum

  Zanimljivo:

  Demon, daimon, reč je označavala u grčkom jeziku natprirodno biće, neku vrstu božanstva nižeg ranga.

  Sa  prevodom Biblije, Vulgata na latinski, reč demon počinje  isključivo da se koristi u značenju – idol, zao duh, čime je promenjeno prvobitno značenje reči, natprirodno biće nižeg ranga koje nije uvek zlonamerno.

  Reč demon je  internacionalna i koristi se uglavnom negativnom kontekstu koje je donelo hrišćanstvo i prevodi Biblije.

  « Back to Glossary Index