alav

   

  alav, pridev

  Značenje reči alav:

  • Proždrljiv, nezasit, jede bez mere, pohlepan

  Primeri upotrebe:

  Ovakvog, alavog čoveka Vuk Karadžić opisuje poslovicom “Zinula ala iz njega” ili izrekom “Svoje družine nikako ne mogu zasititi, sve kao da ala iz njih zija.”

  Kad je čovek alav i kad nema mozga, onda ni ne zaslužuje nista bolje …

  Poreklo reči alav, halav:

  Kod reči alav imamo slučaj homonimije, odnosno isti oblik je izveden od dve različite reči turskog porekla

  1. ala, hala – mitološko čudovište slično aždahi u zmaju koje ima jaču duhovnu silu od aždahe, a leti kao zmaj i vila. Veruje se da vodi oblake i navodi grad na letinu. Škaljić

  tur. – ala, zmija, zmaj

  alav, halav – proždrljiv kao ala

  1. ala, hala – tur. chala, hale – arap. – hala, nužnik, nečistoća

  alav, halav pun hale, prljav, gnusan, Daničić

  … svući  halavu, grešnu haljinu!

  sinonimi: proždrljiv, pojedljiv(Vuk, Rečnik), nezasit

  Synonyms:
  proždrljiv, nezasit
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleDedić
  Next articleBB krema