alav

   

  alav, halav

  Kod reči alav imamo slučaj homonimije, odnosno isti oblik je izveden od dve različite reči turskog porekla

  1. ala, halamitološko čudovište slično aždahi u zmaju koje ima jaču duhovnu silu od aždahe, a leti kao zmaj i vila. Veruje se da vodi oblake i navodi grad na letinu. Škaljić

  tur. – ala, zmija, zmaj

  alav, halav – proždrljiv kao ala

  1. ala, hala – tur. chala, hale – arap. – hala, nužnik, nečistoća

  alav, halav – pun hale, prljav, gnusan, Daničić

  Đe je šenluk, nek i ala gori! Vuk, poslovice

  … svući  halavu, grešnu haljinu!

  Synonyms:
  proždrljiv
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleDedić
  Next articleBB krema