kokice

  kokice – kokica, imenica ženski rod

  množina – kokice, češće u upotrebi

  značenje reči kokica, kokice:

  isprženo kukuruzno  zrno

   

  Zanimljivo:

  Dobijaju se termičkom obradom kukuruza. Kukuruz je u naše krajeve, pa samim tim u naš jezik stigao relativno kasno, nakon otkrića Amerike.

  Balkansko područje je pogodno za uzgajanje ove kulture pa se kukuruz odomaćio i postao sastavni deo narodne ishrane i kuhinje.

  Primeri upotrebe reči:

  kokice značenje reči

  Malo je onih koji ne vole da grickaju kokice dok gledaju omiljenu seriju ili film. A kada krenete u bioskop one su jednostavno obavezne.

  Kokice su zapravo raspuknuta zrna žitarica, pa su zdrave, čak ih je i preporučljivo jesti.

  Pogledaj: kako je nastala i šta znači reč – reš (pečen)

  Kukuruzno zrno na visokoj temperature  eksplodira i pretvara se u kokice. Kokice su meke strukture, ugodnoga ukusa i većinom bele boje.

  Kupila mu je kesicu kokica i on je prvo sam držao kesicu i uzimao belo rascvetalo kukuruzno zrno, a onda mu je dosadilo i kesicu je vratio baki.

  Poreklo reči kokice:

  Tumačenja  nastanka ove reči nisu jedinstvena.

  I

  Postoji tumačenje da prilikom  termičke obrade i nastanka kokica, sam proces sa zvučnim elementima podseća na koke koje kokodaču između sebe u žurnoj potrazi za zrnom, odnosno hranom.

  I Vuk u svom Rečniku, kao i Daničić, navode glagol kokati odnosno imenicu kokica.

  Kokica je deminutiv za malu kokošku, vrsta tetreba i neka biljka.

  II

  U trećem izdanju Vukovog rečnika postoji sledeće tumačenje:

  Kad se iz lule istrese ujedno duvan koji još gori, ovu kokicu meću duvangije vrlo rado na lulu kad se napuni  na novo.

  I pripali je (lulu) kokicom. L. Lazarević, „On zna sve.“

  Oni koji su pušili lulu ili prisustvovali tome, znaju da se prilikom paljenja lule javlja pucketanje, koje je realna osnova za  objašanjenje značenja ove reču u smislu današnjih grickalica.

  pogledaj: kako je nastala reč – luk, crni i beli

  III

  Kokati – glagol, kokanje – imenica

  • proces odvajanja zrna od pleve termičkom obradom.

  Starosrpski glagol; sam proces poznat iz najstarije istorije i tradicije kako Srba i Balkanskog područja.

  Na taj način se pšenica, ovas, raž čistila od pleve.

  „Meni izgleda najverovatnije da se kokanje zadržalo od prženja radi skidanja pleve, pa navikavši se na stari prijatni miris nisu hteli taj način napustiti ni onda kad im nije bio potreban.

  Kokati se kaže za za razno zrnevlje kad se na plamenu u rešetu dotle  drži dok ne porumeni i zamiriše;…“

  Kokice – jaglice, (jag, vatra – romski), pucke, pucanke, bulke, prče.

  Trojanović, Starinska srpska jela i pića, Srpski etnografski zbornik, Knjiga II, 1896

  Zanimljivo:

  Jagla – sinonim za kokicu

  Najranija potvrda reči jagla  potiče iz 16 veka u značenju žensko ime, a kao ‘kokica’ prvi put se navodi u prvom izdanju Vukovog Rečnika

  Leksema jagla praslovenskog  je porekla, o čemu svedočii njena zastupljenost i u drugim grupama slov. jezika: bug. iglika ‘isto’, sln. jagla ‘isto’,češ. Jagla ‘isto’.

  Moguće je da je ova leksema srodna sa leksemama jagoda i igla. VUKOVA TRPEZA — KULINARSKA TERMINOLOGIJA U PRVOM IZDANJU „SRPSKOG RJEčNIKA” AGATA KRUSZEC

  « Back to Glossary Index