kokice

   

  kokice   su omiljene grickalice bez kojih se teško može zamisliti bilo koja bioskopska projekcija.

  kokica – isprženo kukuruzno  zrno

  Dobijaju se termičkom obradom kukuruza. Kukuruz je u naše krajeve, pa samim tim u naš jezik, stigao relativno kasno, nakon otkrića Amerike. Balkansko područje je pogodno za uzgajanje ove kulture pa se kukuruz odomaćio i postao sastavni deo narodne ishrane i kuhinje.

  Tumačenja  nastanka ove reči nisu jedinstvena. Postoji tumačenje da prilikom  termičke obrade i nastanka kokica, sam proces sa zvučnim elementima podseća na koke koje kokodaču između sebe u žurnoj potrazi za zrnom, odnosno hranom.

  I Vuk u svom Rečniku, kao i Daničić, navode glagol kokati odnosno imenicu kokica.

  Kokica je deminutiv za malu kokošku, vrsta tetreba i neka biljka.

  U trećem izdanju Vukovog rečnika postoji sledeće tumačenje:

  Kad se iz lule istrese ujedno duvan koji još gori, ovu kokicu meću duvangije vrlo rado na lulu kad se napuni  na novo.

  I pripali je (lulu) kokicom. L. Lazarević, „On zna sve.“

  Oni koji su pušili lulu ili prisustvovali tome, znaju da se prilikom paljenja lule javlja pucketanje, koje je realna osnova za  objašanjenje značenja ove reču u smislu današnjih grickalica.

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlesoftver
  Next articlekonstelacija