softver

  softver  – imenica, muški rod, nema oblik množine

  značenje reči softver:

  • komponente kompjuterskog sistema koje nisu fizičke, a u koje spadaju programi koji obezbeđuju osnovni rad kompjutera (tzv. sistemski softver) i različiti programi za rad, igru, povezivanje sa drugim kompjuterima, pretraživanje intereneta i dr.

  Rečnik Matice srpske, jednotomni

  • računarski programi, načini upotrebe računara i sve ono što u njegovom funkcionisanju zavisi od čoveka; Integralni softver – aplikacioni program kojim je povezano nekoliko komjuterskih funkcija ( obrada reči, upravljanje bazama podataka).

  Veliki rečnik stranih reči i izraza; I. Klajn, M. Šipka

  Poreklo reči:

  engleski – software

  Reč nastala u  19 veku; soft wares znači meka roba, odnoslio se na robu proizvedenu od pamuka i vune.

  Od sredine prošlog veka koristi se za označavanje kompjuterskih programa, odnosno dela kompjutera koji nije vidljiv; suprotno hardware – opipljivi delovi kompjutera.

  Pročitaj: značenje i poreklo reči – brauzer

  softver poreklo značenje reči

  Primeri upotrebe:

  Intenzivan razvoj informatike i računarstva u poslednjim decenijama uveo je softver u sve oblasti života. Razvijeni su brojni softverski proizvodi sa vrlo različitim namenama. Softver je postao neohodan u svim oblastima društva: privredi, …

  Bitni sadržaji privredne informatike su: — poznavanje radnih tokova oko kompjutera, — razvijanje informacionih sistema, — tehnike »softverinženjeringa«, kao i — postupci za ispitivanje ekonomičnosti primene AOP-a.

  Uloga antivirusnog softvera na računaru je sprečavanje  aktiviranja poznatih zlonamernih aplikacija, poznatijih pod nazivima virusi, crvi i trojanski konji. Antivirusni softver prepoznaje zlonamerne aplikacije koje su mu poznate, …

  Ovako definisani modeli i razvijeni softver mogu poslužiti kao veoma moćan alat u projektovanju medicinske i sportske opreme, planiranju treninga i analizi i dizajnu vežbi, kako bi se predupredile povrede na radu i u značajnoj meri smanjili …

  Pogledaj: šta znači rečapgrejdovati

  Tags: engleski
  « Back to Glossary Index