adware

  adware, engleska reč

  pravilan izgovor link

  značenje reči adware, adver:

  1. vrsta programa za prikazivenje oglasa: najčešće je sastavni deo drugog programa;

  2. vrsta špijunskog programa za prikupljanje informacija o korisnicima i njihovom aginitetima i navikama, radi što boljeg plasiranja ciljanih oglasa

  adware, adver značenje reči

  Poreklo reči:

  – engleski; ad + ware

  adskraćeno od advertisement, oglas, reklamena poruka

  ware – sufiks, preuzet iz termina software; postao veoma aktivan sa razvojem IT tehnologije;

  ware, osnovno značenje je roba proizvedena za prodaju.

  Primeri upotrebe:

  Adver, reklamni softver (engleski: adware) računarski je softver čija je namena da na računaru prikazuje razne oglase i reklame koje vode na druge internet sajtove, često bez saglasnosti korisnika.

  U počecima internetskog oglašavanja, adware nije predstavljao problem korisniku budući da se radilo o jednostavnoj i bezopasnoj pojavi.

  Pročitaj: kako je nastala i šta znači reč andriod

  Gotovo uvijek se sastojao od nekoliko lako uklonjivih datoteka koje nisu bile prijetnja funkcionalosti računala. Najraniji adware se čak pojavljivao u sklopu upravljačke ploče (Control Panel) pod opcijom dodavanja ili uklanjanja programa.

  Adver je bilo koji program koji automatski pušta, pokazuje ili preuzima reklame na vaš računar. Ove reklame mogu biti u više formata, a najčešći je pop-up prozor.

  … davaoci franšizinga), rojaliteta (engl. royaltyfee) koja se plaća periodično (procenat ne- deljnog, mesečnog ili godišnjeg prometa) i provizije za oglašavanje (engl. adver tisingfee) za promociju primaoca franšizinga u propagandnoj kampanji …

      Adware (Reklamni softverski paket – najbukvalniji prevod) je tip sofware-a koji prvenstveno ima za cilj reklamiranje i ne pada u tip malicioznog software-a kakav je npr. spyware.

  Pročitaj: šta znači reč softver

  Tags: engleski
  « Back to Glossary Index