uroboros

   

  grč. – οὐρά, oura – rep + βόρος, boros – jesti

  uroboros kružna zmija koja sebi grize rep; simbol psihičkog stanja početka, simbol prvobitne situacije i kojoj su čovekova svest i njegovo Ja još uvek mali i nerazvijeni. Kao simbol početka i u njemu sadržanih suprotnosti, uroboros je „Veliko Okruglo“ u kojem su izmešani pozitivno i negativno, muško i žensko, elementi svesti, elementi koji su svesti neprijateljski i nesvesvni elementi. U tom smislu uroboros je i simbol nerazmrsivosti haosa, nesvesnog i psihe u celosti, nerazmrsivosti koju Ja doživljava kao granično iskustvo. Velika majka, E.Nojman, str. 34, Fedon 2015

  uroborus zmija koja jede svoj rep

  uroborosje jedan od najstarijih mističnih simbola, prisutan u raznim tradicijama i religijama širom sveta

  Predstavlja simbol sunca u starom Egiptu, našu galaksiju Mlečni put posmatranu sa sazvežđa Strelca; u gnosticizmu predstavlja cikličnost života; drvo života, u alhemiji je simbol planete Merkur.
  Velika je sličnost između uroborosa i actečkog božanstava  Kecalkoatl, pernata zmija, kao i prikata zmajeva u kineskoj tradiciji.

  Uroboros, kao simbol večnosti i cikličnosti života, predstavlja veoma popularan tatu motiv.
  U našoj tradiciji i mitologiji to je simbol za kolo, kolovrat.

  vidi – orfičko jaje

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleorfičko jaje
  Next articlemantika