mantika

  mantika – imenica, ženski rod

  značenje reči mantika:

   – veština proricanja sudbine, vračanje, gatanje

  mantika značenje

  Poreklo reči:

  grč. – mantikos, izvedena reč od:

  mantis, prorok, neko ko proriče, predskazuje sudbinu, gata, ko je „obdaren božanskim ludilom“

  U osnovi je indoevropski koren *men -, starosrpski –  mneti, misliti, kao i osnova reči pamet

  Interesantno:

  Mantodea – red insekata, bogomoljke; stručni naziv za insekte bogomoljke je povezan sa ovom reči. Bogomoljke su nazvane tako zbog specifičnog položaja tela, koji podseća na molitvu, odnosno nekada na položaj  tela koji su zauzimali proroci.

  Primeri upotrebe:

  У мантику (могућност претсказивања и предосећања будућности) веровали су стари народи у далеко већој мери него што је то данас случај. Још у времену које је ван домашаја историје, у сумеро- вавилонским центрима, V. Čajkanović, Vergilije i njegovi savremenici

  Pročitaj: značenje i poreklo reči minglovati

  Како на једном месту истиче Нестле, од свих религиских обичаја мантика је најдубље и најнепосредније захватала у свакодневни живот старих Хелена, јер је она полагала право на то да врши улогу поузданог путоказа у …

  … на пример, наука о еротским односима с обзиром на ритам и хармонију; а астрономија је наука о истим односима у кретању звезда и у годишњим временима; мантика је »неимарка пријатељства између богова и људи«, и тиме … Miloš N. Đurić, Filozofski spisi

  Закључак  је погрешан, јер се појмови магија и мантика по свом обиму ни издалека не подударају, већ имају само неке заједничке тачке, те стога између алхемије и мантике нема никакве везе.

  То познавање мантике старије врачаре преносе на своје ближе потомство, или на млађе даље сроднице, које је после практикују и ревносно крију и чувају. У свом раном детињству познао сам такве враџбине.

  Скрећући пажњу и на то тврђење, ја ћу поменути да Страбон вели да су се у орејбазији менаде упознавале и с мантиком, прорицањем будућности. Том особином нарочито се истичу данашње „врачаре”, које се траже и поштују.

  « Back to Glossary Index