ambar

   

  ambar – turcizam persijskog porekla; drvena zgrada za zrnaste plodove, žito;

  pers. anbar, spremište, skladište od glagola anbariden, napuniti, nagomilati; Škaljić

  Zastupljen i oblik hambar:

  Pšenica se ne usipa u hambare, rupe ili jame dokle nije očišćena.

  Niti siju, niti žanju, niti u hambare sasipaju.

  Ne veruj letini, dok je ne metneš u ambar. Vuk, narodna poslovica

  « Back to Glossary Index