ambar

   

  imenica, muški rod

  značenje reči ambar, hambar:

  • skladište za čuvanje žita, drvena zgrada za zrnaste plodove, žito;

  primeri upotrebe:

  Pšenica se ne usipa u hambare, rupe ili jame dokle nije očišćena.

  Niti siju, niti žanju, niti u hambare sasipaju.

  Ne veruj letini, dok je ne metneš u ambar. Vuk, narodna poslovica

  Kako su ambari tradicionalno prisutni na ovim prostorima, veliki broj proizvođača ih i dalje koristi za skladištenje kukuruza u klipu. Materijali od kojih su ambari pravljeni razlikuju se zavisno od vremena nastanka pa nalazimo ambare od pruća, drveta ali ima i novijih metalnih ili čeličnih.

  Prodajem montažno-demontažni ambar za kukuruz. Mogućnost demontaže i transporta na mesto montiranja.

  Poreklo reči:

  ambar – turcizam persijskog porekla;

  pers. anbar, spremište, skladište od glagola anbariden, napuniti, nagomilati; Škaljić

  Zastupljen i oblik hambar:

  sinonimi: žitnica, magacin

  « Back to Glossary Index