Turcizmi u Vukovom rečniku – od 2500 do 3700

  turcizmi u Vukovom rečniku

  Broj turcizama u Vukovim rječnicima kreće se oko jedne devetine ukupnog fonda datih riječi  u tim rječnicima. Naime, ako u prvom izdanju Rječnika ima 26.270 riječi, prema našim podacima,…, oko 2500 turcizama, jasno je kakav je tu riječnički odnos…

  U drugom izdanju Rječnika, u kojem prema Enciklopediji Jugoslavije ima “oko 40.000” riječi,…, obrađeno je oko 3700 turcizama.

  izvor -Turcizmi u Vukovim Rječnicima, Asim Peco

  Napomena: Vuk je u svojim Rječnicima obeležavao turcizme zvezdicom. Međutim, postoje reči koje je obeležio kao turcizme a one to nisu, zatim reči koje su iz drugih jezika ušle u srpski jezik kao turske – arapski, persijski, grčki, neki evropski jezici a i starih srpskih i praslovenskih reči. (primer – sapun, kika, višnja, drum, pištolj)

  Procena autora navedenog dela je da u današnjem jeziku imamo oko 10.000 turcizama!?

  Turcizmi u Vukovom rečniku – za i protiv

  Za veliki broj reči postojale su stare srpske reči i izrazi, koje je Vuk izbacio iz svog rečnika, zato što su njemu bile nepoznate, kao i zato što se nisu koristile u njegovom kraju i dijalektu.

  Pročitaj:  kako je nastala reč – džezva

  To je dovelo do navedene situcije i zaboravljanja starih srpskih reči i prihvatanja turcizama u svakodnevnom govoru.

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index