Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • boranija
  boranija -imenica,(...) - Read More
 • bostan
  bostan, imenica, muški(...) - Read More
 • božićati se
  božićati se -(...) - Read More
 • brauzer
  brauzer, imenica muški(...) - Read More
 • bre
  bre –uzvik značenje(...) - Read More
 • brendi
  brendi, imenica, muški(...) - Read More
 • breza
  breza – imenica, ženski(...) - Read More
 • broć
  broć, imenica, muški(...) - Read More
 • brod
  brod, imenica, muški(...) - Read More
 • brukati
  brukati (se), glagol,(...) - Read More
 • brutalno
  brutalno -(...) - Read More
 • bubreg
  bubreg, imenica, muški(...) - Read More
 • bućkuriš
  bućkuriš, imenica, muški(...) - Read More
 • budoar
  budoar, -ara – imenica,(...) - Read More
 • budža
  budža, imenica, ženski(...) - Read More
 • buji, paji
  buji, paji – izraz, stih(...) - Read More
 • bulazniti
  bulazniti – glagol,(...) - Read More
 • bulimija
  bulimija – imenica,(...) - Read More
 • buljuk
  buljuk – imenica, muški(...) - Read More
 • busati
  busati se - glagol,(...) - Read More