Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • defetizam
  defetizam, -zma –(...) - Read More
 • delija
  delija, imenica muški(...) - Read More
 • delinkvent
  delinkvent -  imenica,(...) - Read More
 • dembel
  dembel - imenica, muški(...) - Read More
 • demijurg
  demijurg, mn. demijurzi(...) - Read More
 • demon
  demon, imenica, muški(...) - Read More
 • deprivacija
  deprivacija - imenica(...) - Read More
 • dezavuisati
  dezavuisati, dezavuišem(...) - Read More
 • dignuti (se), dići
  dignuti (se) –(...) - Read More
 • dinja
  dinja - imenica, ženski(...) - Read More
 • diploma
  diploma, imenica,(...) - Read More
 • dirinčiti
  dirinčiti – glagol,(...) - Read More
 • disident
  disident - imenica,(...) - Read More
 • diskurs
  diskurs – imenica, muški(...) - Read More
 • distanca
  distanca – imenica,(...) - Read More
 • dlan
  dlan imenica, muški(...) - Read More
 • doakati, dohakati
  doakati – glagol,(...) - Read More
 • dolina
  dolina, imenica ženski(...) - Read More
 • Dorćol
  Dorćol je jedan(...) - Read More
 • dojiti
  dojiti –(...) - Read More