delinkvent

  delinkvent –  imenica, muški rod

  značenje reči delinkvent:

  • prestupnik, krivac, izvršilac krivičnog dela

  delinkventkinja, ženski rod – prestupnica

  delikvancija, imenica, ženski rod –  prestupništvo

  delinkventan, pridev – prestupnički, krivični, sklon prestupima

  Sve reči ovog korena najčešće se vezuju za prestupe koje vrše maloletne osobe – maloletnička delikvencija

  delinkvent značenje

  Važno:

  Šta je pravilno:

  delinkvent ili delikvent?

  Pravilno je – delinkvent

  Milan Šipka u  Pravopisnom rečniku srpskog jezika navodi:

  делинквент (не деликвент), -а М, мн. делинквенти, делинквената, (Клајн 2009: дeлuнквент, делuнквенцuја (од лат. delinquere):погрешни су (мада унети у ПР 60 и друге приручнике) облици делuквент, делuквенцuја.”

  Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, Srpska akademija nauka i umetnosti, knjiga 4 (d – dugulja) navodi oba oblika.

  U svakodnevnom govoru češće se čuje oblik delikvent, verovatno zbog lakšeg izgovora.

  Pogledaj: šta znači reč – bulimija

  Poreklo reči delinkvent:

  latinskidelinquentum (nominativ delinquens), glagol delinquere, činiti nešto pogrešno, pretrpeti neuspeh u nečemu, ne izvršti svoju obavezu

  de– (u potpunosti) +  linquere (napustiti)

  Primeri upotrebe reči:

  U ovom slučaju maloletnik postaje podkulturni tip koji sebe identifikuje na specifičan način kao delinkvent.

  Мlađi maloletni delinkventi većinom ne koriste alat za provalne krađe ili koriste zatečene predmete za provalu. Stariji maloletnici većinom nose provalnički alat.

  Prilikom krivičnopravnog tretmana delinkventa, obe ove grupe faktora moraju se uzeti u obzir, a odmera- vanje kazne treba vršiti s obzirom na pretežnost jednih ili drugih. Za razliku od klasifikacije delinkvenata na pet grupa, koju su dale …

  S obzirom da učešće dece u strukturi maloletnih delinkvenata zaslužuje posebnu pažnju, to tužilaštva posebno prate ovu pojavu. Dajemo prikaz kretanja učešća dece u strukturi maloletnih delinkvenata po godinama: 1953. godine  …

  Synonyms:
  prestupnik, krivac
  « Back to Glossary Index