dlan

   

  dlan – 1. u ruke ona strana zgloba do prsta koja, kad se stisne šaka ostane unutra. Daničić

  Do 16 veka reč reč dlan je bila ženskog roda.

  dlan – praslovenska *dolnь  i starosrpska reč dlanь
  rus. – ладонь (primer veoma česte metateze u slovenskim jezicima, zamena mesta slogovima i glasovima u okviru reči)

  lat. – palma
  lat. – palam, otvoreno (srpski polje)

  ind.ev. – * del, razdvajati, cepati
  vidi – dolina

  Drži ga kao malo vode na dlanu.
  Dok bi dlanom o dlan udario – brzo.

  Ravno kao po dlanu.

  Turčina je dlanom ošinula, ošinu ga po desnom obrazu … nar. pesma
  Ni na moru mosta,  ni na psu roga, ni na dlanu dlaka, ni na moje čelo uroka. (bajalica protiv uroka na Varin dan, Vuk Karadžić)
  2.      mera za dužinu

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlestožer
  Next articleDečani