duh, duhovan

  duh – imenica muški rod

  značenje reči duh:

  • svest

  • spoznajno, misaono, psihičko stanje; duh vremena

  • natprirodni, bestelesni entitet, biće

  srodne reči:

  dah, duhovnik, duhovitost, dih – (dihati, disati)

  Interesantno i važno:

  Duhovan, duhovni je jedna od 49 reči, koje je Vuk Karadžić prilikom prevoda Novog zaveta zadržao iz staroslovenskog jezika

  Uzdržaše ovu riječ  do dana današnjega (gotovo samo u složenijim oblicima) pisci i crkva (premda je u Vukovu rečniku. Vuk je broji među riječi koje se u našemu narodnome jeziku ne govore, ali se lasno mogu razumjeti i s narodnijem rečima pomiješati). Daničić

  Primeri upotrebe reči:

  – Kada je Bog udahbuo u Adama dah života, on je postao živo biće, živi duh…. Telo Adama, koje je sada živi duh, sastojalo se od mesa i kostiju.

  To je takva vrsta glumca i posvećenika teatru da  apsolutno ne možete da zaboravite svaki kontakt na sceni sa njim. On je uvek na sceni i znam da će njegov duh zauvek i ostati na sceni.

  Pogledaj: šta znači i kako je nastala rečzaručnik

  – Duh demokratije ne može se nametnuti spolja. On mora izrasti iz unutrašnjosti naroda. Mahatma Gandi

  Pisac koristi olovku kao vremeplov i kroz svoju priču i pričanje prezentuje duh nekog vremena i onoga što je ono donosilo, donosi ili će u budućnosti donosti.

  duh duhovan značenje– Prokletstva su teška, a posebnu težinu imaju u posebnim uslovima, na primer, na dan venčanja. Deci se, stoga, nikada ne smije reći “idi dođavola”, iako to ne misle ozbiljno. Nažalost, zao duh ih sluša.

  Ispred vas je izleteo dobar duh iz boce. Protrljali ste lampu i uz malo truda i zasluge pred vama je svemoćni i svemogući duh koji, dok ste dlanom o dlan, ispunjava želje.

  Poreklo reči:

  praslovenska i starosrpska reč – duh

  ind- *dheus

  rus. – дух link

  staroslovenska, srpska reč – дѹхъ

  Zanimljivo:

  Reč duh i poreklo nekih reči u drugim jezicima:

  gotski – dius, divlja životinja

  st.eng – deor jelen

  eng – deer, jelen

  nem.- Tier, das – životinja

  Duh, duša je ono što karakteriše živi svet, životinje. Gubljenjem duha, duše, nestaje život.

  Smatra se da su stari lovci ovu reč povezali sa jelenom (odnosno starim nazivom za divlje životinje) u engleskom jeziku i uopšte sa (divljim) životinjama u nemačkom i ostalim germanskim jezicima, pa su tako nastale odgovarjuće reči u tim jezicima.

  Drvenost srpske reči kao i iste reči u ostalim slovenskim jezicima je apsolutno nesporna.

  duovan je oblik prihvaćen u narodnom govoru

  Pogledaj: šta znači reč skalabilan

  « Back to Glossary Index