skalabilan

  skalabilan – pridev

  skalbilno – prilog

  skalabilnost – imenica

  značenje reči skalabilan:

   nešto što ima mogućnost povećanja, proširenja, ima perspektivu

  Poreklo reči:

  eng.scalable

  scale(popeti se, glagol; lat. scala – merdevine) + – able (eng. sufiks za gađenje prideva u značenju da je nešto moguće)

  Prvobitno značenje je bilo – mogućnost da se popne, poveća vrednost

  Reč je dobila novi smisao u XX veku sa slobalnom ekspanzijom tržišne ekonomije.

  Skalabilno je ono što ima mogućnost povećanja zarade, profita, dometa.

  skalabilan značenje

  Sa razvojem interneta reč je preuzeta i u naš jezik i koristi se u marketingu i IT tehnologiji kada  su u pitanju proizvodi, projekti, zanimanja.

  Pročitaj: kako je nastala reč – grad

  Primeri upotrebe:

  Da li postoji zanimanje koje je skalabilno? Dizajneri npr. su veoma bliski skalabinosti kao i programeri. Svi oni koji generišu ideje.

  Saznaj detaljnije o svih devet koraka u razvoju startapa i preuzmi putem linka našu mapu razvoja „Mapa razvoja za skalabilan startap“.

  Skalalbilni popust je najjednostavniji model dodeljivanja budućeg benefita kupcu uz prepoznavanje njegove dosadašnje “vrednosti” i nivoa potrošnje koji kupac u prethodnom periodu ostvario.

  Bezbedan, skalabilan sistem, odličnih performansi sa 24/7 nadzorom i podrškom…

  Grupa istraživača sa vodećih univerziteta u SAD je najavila puštanje u rad “globalno skalabilne decentralizovane mreže plaćanja”, navodi se u saopštenju za medije objavljenom 17. januara.

  Tags: engleski
  « Back to Glossary Index