modularan

  modularan, – a, – o – pridev

  Značenje reči modularan:

   – nešto što se sastoji iz delova, modula,  koji se mogu uklapati, kombinovati

  Veoma popularan termmin u savremenoj tržišno orjentisanoj proizvodnji.

  Interesantno:

  Savremena industrija i industrijski dizajn koriste prednosti koje donose modularni proizvodi.

  Svaki korisnik ovih proizvoda kreira sopstvenu kombinaciju proizvoda koja najviše odgovara potrebama ili ličnom ukusu.

  Na tržištu su zastupljeni modularni porizvodi iz sledećih kategorija:

  modularan poreklo značenje

  modularni nameštaj

  modularne elektroinstalacione komponente

  modularni rančevi

  modularno programiranje  je  kompjutersko programiranje kod koga se progarimiranje odvija u nezavisnim celinama koja se naknadno spajaju u konačan program, proizvod.

  Poreklo reči:

  U osnovi se nalazi latinska reč modularis odnosno modulus – mala mera (deminutiv od modus – jedinica, mera, merilo).

  Konkretno kod reči modularan polazi se od značenja:

  modul: jedinica, sastavni deo, kompatabilni element nekog sistema koji se iz njega može izdvojiti ili zamaniti sa drugim elemementom iz istog sistema.

  Pročitaj: značenje i poreklo reči menažerija

  Primeri upotrebe:

  Centrala tehničke baze automatizovanog upravljačkog informacionog sistema obuhvata sledeće uređaje kao »hardver«:  jedan glavni modularno građeni kompjuter odgovarajućeg kapaciteta za automatsko upravljanje radom svih …

  Modularni sistem već je praktično primenjen u SAD i to na izgradnji stanbenih zgrada — Industry Engineered House Program. Proučavajući ve objekte, Univerzitet u Ilinoisu ustanovio je da je za 25% postignuta ušteda u radnim časovima.

  Program proizvodnje nameštaja sistema sastavnih elemenata. Prema ovoj osnovi razne proizvode … sistem simetrija i proporcija je baza osnovnih modularnih mera.

  « Back to Glossary Index