Dečani

  Dečani  su zadužbina  kralja Stefana Dečanskog građeni u periodu između 1327. i 1335. godine, kod Peći, na Kosovu, u  dolini reke Bistrice, ispod Prokletija.

  Sagradiše visoke Dečane, baš Dečane više Đakovice

  Poreklo naziva Dečani:

  1. Prvobitno Dedečani – Дѣдъчани

  praslov. *dědъ

  starosrp. –  дѣдъ,  deminutiv  дѣдъцъ

  dedina – starosrpska reč u značenju baština, ono što nam je od dede, odnosno od predaka nasleđeno, ostalo

  Najpre je postojalo selo imena Dečani a nakon toga je i manstir nazvan tim imenom.

  Naime, u čitavom tom predelu Kosova, kod Peći su se nalazile monaške kelije, a narod je često govorio da tu žive ” dobri dedovi ili starci “, koji su se u ovim monaškim kelijama i podvizivali. Pa, kako se pretpostavlja otud i naziv čitavog sela….link

  Stefan Decanski ktitor manastira Dečani

  2. Srbi pripovedaju da je Dečanski kralj ( pošto mu je otac izvadio oči i objesio na koncu više gradskijeh vrata) izašao slijep u šetnju izvan grada (Prizrena), pa ga opazio sveti Aranđel i sažalio mu se, pa se stvorio u orla i doletio te ukrao njegove oči iznad vrata i darovao mu ih i rekao „ o deči oči“.

  Onda kralj progledao i na onom istom mestu načini Dečane: da vidite visoke DečaneVuk, Rečnik

  Pogledaj: kako je nastalo ime grada – Peć

  Vuk navodi narodno predanje, koje je zasnovano na istorijskim događajima – sukobu Stefana sa ocem, kraljem Milutinom, oko naslednog prava i oslepljivanju Stefana koje je naredio kralj Milutin, koje srećom nije bilo potpuno izvršeno.

  Dečani povezuje Vuk sa  dečin, dječin – dečiji, koji pripada detetu.

  Daničić takođe razrađuje ovu vezu u svom rečniku:

  Dečanin, Dječanin – stanovnik sela Dečani od reči detъc, deca.
  Prvo tumačenje u etimološko semantičkom aspektu je realnije.

  « Back to Glossary Index