leđa

  leđa – imenica, pluralia tantum, srednji rod

  značenje reči leđa:

  zadnji deo tela čoveka (od ramena, vrata do pojasa, stražnjice): odgovarajući deo tela kod životinja

  Interesantno:

  Vuk u svom Rečniku kao sinonime navodi:

  грбача , грбина , кичма , арка

  leđa značenje poreklo reči

  izrazi :

  За Божијим леђима, т. ј. у буџаку или на страни, гдје ни Бог не види. Vuk, Rečnik

  Bogu iza l..a – daleko, zabačeno mesto sa lošim komunikacijama

  podmetnuti leđa – uraditi nešto umesto nekoga, preuzeti nečiju obavezu

  okrenuti nekome l..a – ostavati nekoga

  videti nekome leđa – neko je otišao

  skinuti sa l…a… brigu, teret – rešiti neki problem

  čuvati leđa, svoja tuđa  – paziti, voditi računa o nekome, brinuti

  zabiti nož u l…a – podmuklo, neočekivano napasti

  skinuti kožu s leđa – nekoga bezobzirno iskorišćavati

  pasti na nečija l…a – biti izdržavan

  osetiti na svojim leđima – nešto lično podneti

  preko tuđih l…a – na račun nekog drugog, naneti štetu drugome

   

  poreklo reči:

  praslovenska i straosrpska reč . *lędvьja

  najstarije značenje u srpskom jeziku :

  srednji deo hrbata(krstima) nad bokovima, ponekad bubreg – Daničić rečnik

  stari oblik – ledvije

  poljski lędźwie, krsta, hrbat

  lat. lumbus, bedro, bok, kuk (izvedna reč – lumbago)

  staro nem. lentī – bubreg

  nem. Lende, die – bedro, krsta, danas u upotrebi kod životinja i u složenicama, npr. Lendenmuskel, bedreni mišić

  eng. loin

  Pročitaj: delovi tela, starosrpski, praindoevropski – Poreklo nemačkog jezika

  Primeri upotrebe:

  Dobila je crnu hroniku. Drama „Iza božjih leđa“, nastala po istinitom događaju, dešava se na palilulskoj kaldrmi među periferijskom sirotinjom. Upravo tu Nušić smešta dramatičnu ljubavnu priču.

  Седе раштркано свако засебно и једно другом окренуло леђа. – Прока, очајна лица, нервозно шета са забаченим рукама на леђима; Гина везала главу преко чела и укће; Симка наслонила главу на обе руке; Вида окренула свима … B. Nušić, Ožalošćena porodica

  Руке се метну на леђа тако, да се држе једна за другу и сад се полако треба сагињати толико, да се прстен дохвати зубима, а да се ноге никуд не помакну илн да сe руке пусте иза леђа.

  « Back to Glossary Index