Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • dramoser
  dramoser - imenica,(...) - Read More
 • drangulija
  drangulija – imenica,(...) - Read More
 • dreždati
  dreždati -(...) - Read More
 • Drina
  Drina – imenca, toponim;(...) - Read More
 • dripac
  dripac – imenica, muški(...) - Read More
 • drven
  drven - pridev značenje(...) - Read More
 • drvo
  drvo, imenica srednji(...) - Read More
 • dubioza
  dubioza, imenica ženski(...) - Read More
 • duduk
  duduk, imenica muški(...) - Read More
 • duga
  duga - imenica, ženski(...) - Read More
 • duh, duhovan
  duh - imenica muški(...) - Read More
 • dunda
  dunda – imenica, ženski(...) - Read More
 • Dunja, žensko ime
  Dunja – staro srpsko(...) - Read More
 • dunster
  dunster - imenica, muški(...) - Read More
 • duriti se
  duriti se – glagol,(...) - Read More
 • Duša jedna vrata ima
  duša jedna vrata ima –(...) - Read More
 • duša u nosu
  Duša mu u nosu stoji(...) - Read More
 • dušegupka
  dušegupka – imenica,(...) - Read More
 • duševadnik, sveti Aranđel
  duševadnik, dušovadnik,(...) - Read More
 • duvan
  duvan (duhan) , - ana –(...) - Read More