Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • čorba
  čorba, imenica ženski(...) - Read More
 • crkavica
  crkavica – imenica,(...) - Read More
 • crknuti
  crknuti; crći ; prez.(...) - Read More
 • Crnica, reka
  Crnica - reka u(...) - Read More
 • čudo
  čudo, imenica, srednji(...) - Read More
 • Čukur česma
  Čukur česma -(...) - Read More
 • ćulbastija
  ćulbastija, imenica(...) - Read More
 • ćumez
  ćumez – imenica, muški(...) - Read More
 • ćurka
  ćurka – imenica, ženski(...) - Read More
 • ćuskija
  ćuskija – imenica,(...) - Read More
 • daća, podušje
  daća imenica ženski(...) - Read More
 • damar
  damar -  imenica muški(...) - Read More
 • danga
  danga - imenica, ženski(...) - Read More
 • DD krema
  DD krema je popularan(...) - Read More
 • debakl
  debakl - imenica muški(...) - Read More
 • debitovati
  debitovati,(...) - Read More
 • Dečani
  Dečani  su zadužbina(...) - Read More
 • decentan
  decentan -(...) - Read More
 • Dedić
  Dedić – prezime U(...) - Read More
 • defekt
  defekt – imenica, muški(...) - Read More