crkavica

  crkavica – imenica, ženski rod

  poreklo reči:

  crkavica – imenica izvedana od glagola crknuti

  značenje reči crkavica:

  Reč se nalazi u Vukovom Rečniku.

  • bolest od koje stoka crkava

  … ako udari crkavica u stoku ….

  • imanje, tako malo, da gotovo i nije; u naše vreme kaže se, žaleći siromaha, koji tako malo ima:

  Ima li on šta? Ima neku malu crkavicu.

  crkavica poreklo značenje reči

  • mala suma novca sa kojom se jedva preživljava

  Radnici na crkavici

  Pročitaj: poreklo i značenje izraza slamka spasa

  Primeri upotrebe reči:

  Примам нешто мало цркавице пензије.

  Нема тун ни цркавице, а некмоли шенице.  Rečnik govora Zagarača

  Završio je fakultet i školu za oficire, ratovao na Kosovu, a stradao je radeći za crkavicu.

  Pogledaj: šta znači reč – zamečanije

  I dok se ministri razbacuju novcem građana, penzioneri čekaju na crkavicu.

  Radije trpe nemaštinu nego da mole za crkavicu!

  « Back to Glossary Index