Čukur česma

   

  Čukur česma – sumporna česma

   istorijsko mesto i spomenik u Beogradu u Dobračinoj ulici, Dorćol

  1862 godine na tom mestu desio se sukob koji je za posledicu imao bombardovanje Beograda od strane Turaka i pregovore o predaji  srpskih  gradova na upravu i „čuvanje“ Knezu Mihajlu.

  česma – çeşme, turski odnosno persijski izvor

  čukur – kükürt, turski,  sumpor

  izvor – Nataša Mišković, Bazari bulevari, svet života u Beogradu 19. veka

  Sukob kod Čukur česme – Kiril Kutlik Čukur cesma Kiril Kutlik
  foto

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleseletoid
  Next articleproštac