Turcizmi u srpskom jeziku – slovo U, u

   

  ugursuznevaljalac

  ugursuzluk – nevaljalština

  uzengije – stremen

  uzun – dug, visok

  uzur – dokolica

  uzurli – ispričan

  ujagmiti – ugrabiti

  ujdurisati – udesiti, urediti

  ulak – glasnik

  ular – povodac

  uortačiti se – udružiti se

  urda – gruševina, ugrušano mleka, vrsta mlečnog proizvoda

  urma – voće

  urmašica – vrsta kolača

  urnek – uzorak, obrazac

  Urumelijadeo Turske, Evropski deo, nekadašnje Romejsko carstvo, Vizantija, vidi Urum

  utaboriti se – postrojiti se

  utamaniti – zatrti

  učkur – uzica, kojom se o pojasu vezuju pantalone, dimije

  učurisati – upropastiti

  udžera – sporedna soba, koliba

  ušur – naknada za mlevenje žita

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlevlast
  Next articleNemanja