Srpski rečnik – Glossary

Online rečnik srpskog jezika  koji se bavi poreklom reči, nastankom i razvojem srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • aplicirati
  aplicirati –(...) - Read More
 • apokalipsa
  apokalipsa imenica,(...) - Read More
 • apoteka
  apoteka – imenica,(...) - Read More
 • arak
  arak - imenica, muški(...) - Read More
 • arbitraža
  arbitraža – imenica,(...) - Read More
 • arhetip
  arhetip, mn. arhetipovi(...) - Read More
 • Arilje
  Arilje je grad u Srbiji,(...) - Read More
 • arkada
  arkada – imenica, ženski(...) - Read More
 • arlaukati
  arlaukati – glagol;(...) - Read More
 • aspida
  aspida, imenica, ženski(...) - Read More
 • aspiracija
  aspiracija – imenica,(...) - Read More
 • atelje
  atelje – imenica, muški(...) - Read More
 • Audi
  Audi – imenica, muški(...) - Read More
 • avangarda
  avangarda – imenica,(...) - Read More
 • averzija
  averzija – imenica,(...) - Read More
 • badava, zabadava
  badava, prilog značenje(...) - Read More
 • bagra
  bagra, imenica ženski(...) - Read More
 • bahat
  bahat - pridev prilog(...) - Read More
 • bajat
  bajat, - a, - o(...) - Read More
 • baket lista, bucket list
  baket lista -(...) - Read More