aplicirati

  aplicirati – glagol

  značenje

  • namestiti, postaviti, primeniti; upotrebiti

  Kada se lek aplicira pomoću injekcije,…

  Preparat, koji je subkutano (potkožno) apliciran od strane zdravstvenog radnika.

  • predati molbu za posao ili vizu, konkurisati

  Aplicirao je za posao trenera 100 puta i svaki put je odbijen!

  Mi smo krivi, kasno smo aplicirali za vizu.

  Nakon napuštanja vojske, aplicirao je za licencu u biciklizmu, a greškom mu je poslata licenca za polu profesionalce.

  • prišiti, prilepiti

  Termo aplikacije za majice. Apliciraju se peglom, tako što se polako skine bela folija

  Ukoliko se odlučite za ovakav vid ukrasa, savetujemo Vam da napravite skicu kako kasnije pri apliciranju ne bi došlo do greške.

  poreklo reči

  lat. – ad + plicare (plico, saviti)

  izvedene reči

  aplikacija – imenica

  Synonyms:
  postaviti, konkurisati, primeniti
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlevunena vremena
  Next articleanticipirati