Turcizmi u srpskom jeziku – slovo P, p

  turcizmi P, p – lista

   

  pazar – pijaca

  pazarivati, pazariti – trgovati

  palavra – pričalica, podvala

  palamar – uže

  pamuk

  pamuklija – deo odeće, vrsta prsluka

  panta, pajanta – veza, spona, greda, žaoka

  papuča

  papudžija – zanatlija koji pravi papuče

  para – novac

  parče – komad

  pastrma – suvo meso

  patlidžan – povrće

  pafte, pavte – kopče

  pačariz – šteta, štetočina

  pačavra – krpetina

  pače, pača – pihtije

  paša – turski dostojanstvenik

  pašalija – službenik kod paše

  pašaluk – oblast pod upravom paše

  pašenog – ženine sestre muž

  pašmaga – vrsta cipele ili papuče

  pekmez

  peksijan – prljav, nečist

  pelivan – umetnik, akrobata na žici

  pembe, penbe – ružičast

  pendžeta – potplata za cipele

  penđeviš – vrsta jela od iznutrice

  pendžer – prozor

  pervaz – ograda

  perde – zavesa

  perdašiti – glačati

  perčin – kika, kosa

  Pogledaj: turcizmi u srpskom jeziku slovo Ć, ćlista

  pesin – prljav

  peš – gornji deo odeće

  peškeš – poklon

  peškir – ubrus

  pilav – jelo sa pirinčem, svetkovina

  piljar – prodavac povrća

  pirinč, pirinač

  pirjan – jelo od džigerice sa pirinčom

  pirjaniti – kuvati

  pirlitanje – gizdanje

  pita

  pihtije, piktije

  pišman – pokajati se

  pišmaniti se – kajati se

  pišmanluk – kajanje

  pobaška – posebno

  pokladrmisati – popločati, postaviti kaldrmu

  pokauriti se – pokrstiti se

  pohapsiti – pozatvarati

  poharčiti – potrošiti

  presapiti – premeriti

  pula – dugme

  pušt – nitkov

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index