Turcizmi u srpskom jeziku – slovo Ć, ć

    turcizmi u srpskom Ć, ć – lista

     

    Ćaba – hram u Meki

    ćage – papir

    ćar – dobitak

    ćarenje – zarađivanje, trgovanje

    ćardžija – trgovac

    ćasa – dublja posuda za čorbu, mleko

    ćata – pisar

    ćebe – vuneni prekrivač

    ćebedžija – zantlija koji pravi prekrivače

    ćevap

    ćeif, ćef – uživanje, dobro raspoloženje

    ćela – deo glave bez kose

    ćelav – vrsta oboljenja, calvities, alopecia: stanje bez kose

    ćelepir – pljačka

    ćilibar – jantar

    ćemane – violina

    ćemer – pojas; svod

    ćenar – rub, ivica, krajina

    ćepenak – krilo, deo dućana

    ćeramida – vrsta crepa

    ćerpič – vrsta cigle

    ćeskin – oštar, ljut

    ćeten – lan

    ćef, ćeif – uživanje

    ćevšiti – voditi istragu

    ćibrit, šibrit – šibica

    ćila – torba za barut

    ćilim – vrsta vunenog pokrivača

    ćilit – katanac

    ćimlija – vrsta igle

    ćiriš – skrob, štirak

    Pogledaj: turcizmi u srpskom jeziku slovo H, h – lista

    ćitab, kitab – knjiga

    ćifta – trgovčić

    ćor, ćorav – slep

    ćorlaisati – ići nasumice

    ćoro– bez jednog oka

    ćorpazar – prodaja na slepo

    ćosa – muškarac bez brade i brkova

    ćotek – batina

    ćošak – ugao

    ćošak – čardak, vila

    ćošeli – uglast

    ćulumak – mali topaz

    ćuma –čuperak, hrpica

    ćumez – kokošinjac

    ćumur – ugalj

    ćuprija – most

    ćurak – kožuh

    ćurčija – zanatlija, krznar, kožar

    ćuskija – gvozdena poluga; sasvim  pijan čovek koji ne može da stoji uspravno

    ćutuk – panj, klada

    ćufte – okruglo oblikovani komadići mesa

    Tags: turcizam
    « Back to Glossary Index