Turcizmi u srpskom jeziku – slovo Ć, ć

  turcizmi u srpskom Ć, ć – lista

   

  Ćaba – hram u Meki

  ćage – papir

  ćar – dobitak

  ćarenje – zarađivanje, trgovanje

  ćardžija – trgovac

  ćasa – dublja posuda za čorbu, mleko

  ćata – pisar

  ćebe – vuneni prekrivač

  ćebedžija – zantlija koji pravi prekrivače

  ćevap

  ćeif, ćef – uživanje, dobro raspoloženje

  ćela – deo glave bez kose

  ćelav – vrsta oboljenja, calvities, alopecia: stanje bez kose

  ćelepir – pljačka

  ćilibar – jantar

  ćemane – violina

  ćemer – pojas; svod

  ćenar – rub, ivica, krajina

  ćepenak – krilo, deo dućana

  ćeramida – vrsta crepa

  ćerpič – vrsta cigle

  ćeskin – oštar, ljut

  ćeten – lan

  ćef, ćeif – uživanje

  ćevšiti – voditi istragu

  ćibrit, šibrit – šibica

  ćila – torba za barut

  ćilim – vrsta vunenog pokrivača

  ćilit – katanac

  ćimlija – vrsta igle

  ćiriš – skrob, štirak

  Pogledaj: turcizmi u srpskom jeziku slovo H, h – lista

  ćitab, kitab – knjiga

  ćifta – trgovčić

  ćor, ćorav – slep

  ćorlaisati – ići nasumice

  ćoro– bez jednog oka

  ćorpazar – prodaja na slepo

  ćosa – muškarac bez brade i brkova

  ćotek – batina

  ćošak – ugao

  ćošak – čardak, vila

  ćošeli – uglast

  ćulumak – mali topaz

  ćuma –čuperak, hrpica

  ćumez – kokošinjac

  ćumur – ugalj

  ćuprija – most

  ćurak – kožuh

  ćurčija – zanatlija, krznar, kožar

  ćuskija – gvozdena poluga; sasvim  pijan čovek koji ne može da stoji uspravno

  ćutuk – panj, klada

  ćufte – okruglo oblikovani komadići mesa

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index