inauguracija

  inauguracija, imenica ženski rod

  značenje reči inauguracija:

  –  posveta u neko dostojanstvo, svečano uvođenje u dužnost ili zvanje, položaj, dužnost; svečano otvaranje, svečano otkrivanje, započinjanje, označavanje početka.

  Vujaklija, Leksikon stranih reči

   

  Značenje reči:

  Inauguraciji će prisustvovati članovi Vlade Rusije, deputati Državne dume i članovi Saveta Federacije, sudije Ustavnog suda, predstavnici federalnih organa vlasti, kao i nauke, umetnosti i kulture, a takođe i članovi predizbornog štaba Vladimira Putina.

  Pogledaj: kako je nastala reč – rival

  Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković prisustvovala je danas u ime Srbije inauguraciji novoizabrane predsednice Gruzije Salome Zurabišvili.

  Inauguracija, shvaćena kao čin uvođenja pravne norme pre pojave samog oblika ili odnosa, kao pravno i normativno »uvođenje u igru« novih ideja, samo naznačuje moguće bitne tendencije budućeg razvitka,….

  Oni su osvetnici svih autohtonih kultura koje su svojim nestankom platile inauguraciju jedine svetske sile. Dakle, ovde ne govorimo o “šoku civilizacija”, već o sukobu, skoro antrpologijskom, između jedne uniformirane svetske kulture i bilo …

  U ovom amfiteatru Rimljani su mogli da gledaju borbe gladijatora, organizovane lovove na razne egzotične životinje, rekonstrukcije čuvenih istorijskih bitaka, pa čak i pomorskih bitaka u minijaturi. Spektakli su mogli da traju danima, a interesantno je da su za inauguraciju imperatora Titusa spektakli u Rimskom Koloseumu trajali neverovatnih 100 dana.

  Poreklo reči inauguracija:

  lat. – inauguratio

  in+ augurare

  augur

  Osnova latainske reči inauguratio, gl. inaugurare je imenica augur.

   

  Zanimljivo:

  Ko su bili auguri?

  Augur – je u starom Rimu bio  vrsta sveštenika, koji je tumačio volju bogova na osnovu leta ptica. Ono što se sigurno  zna je da je augur bio najpre etrurski  sveštenik.

  U stručnoj literaturi se najčešće nalazi tumačenje značenja reči augur – posmatrač ptica, tumač leta ptica – lat. avis, ptica + gero, upućivati, davati pravac.

  Međutim, reč je etrurskog porekla pa samim tim i tumačenje nastanka i značenja reči na osnovu latinskog jezika ne deluje verodostojno, pa su mnogi etimolozi odustali od tog tumačenja.

  *g(w)er – ova indoevropska osnova je produktivnija u tumačenju reči auger. Mogući pravac, sanskrit – guru ili prema slovenskim jezicima, odnosno srpskom

  g=ž

  žrec – pomalo arhaična reč u srpskom jeziku, šamanski, paganski sveštenik

  rus. – жрец

  crkv.slovenski – žrec,  жьрьць,  neznanobožački sveštenik; žreti – žrtvovati, prinosti žrtvu

  Ne treba smetnuti sa uma ni starosrpski glagol zreti u značenju videti.

  žrtva – ova reč je izvedena od glagola žreti  i  spada u listu od 49 reči koje je Vuk zadržao prevoda Straog zaveta, glagol žreti nije.

  Prvi put se auger pojavljuje uz Romula i Rema, koji su sami bili augeri ili žreci.

  Sam čin se sastojao u posmatranju leta ptica. Nebo je bilo simbolički  izdeljeno na 4 segmenta koja su imali svoje značenja; pravac u kom je ptica letela je takođe tumačen. Važno je bilo da li su se ptice oglasile tokom leta ili ne.inauguracija značenje augur

  Ptice koje su se posmatrane su: gavran, detlić, sova i orao.

  Na slici je prikazan gavran kao i instrument koji su augeri korsitili, vrsta roga, litius, etrurskog porekla.

   

  « Back to Glossary Index