Turcizmi u srpskom jeziku – slovo R, r

  turcizmi R, r – lista

   

  rabadžija – kolar, kočijaš

  rezakije – vrsta grožđa

  razgaliti, razgaljivati se – obezbrižiti se

  raja – turski podanici neislamske vere

  rakam – brojka, račun

  rakija – vrsta alkoholnog pića

  raki-sapun – vrsta mirisavog sapuna

  rakidžija – pijanica

  ramazan – muslimanski post

  raskalašen – razuzdan

  raskalašiti se – razuzdati se

  raf – vrsta ostave

  reza – zapor

  rezil – ponižen, sramotan

  Pogledaj: kako je nastala reč – Gamzigrad

  rz – poštenje, obraz

  rsuzin, hrsuz –lopov

  rufet – zanat

  Rumelija – evropski deo Turske

  rusvaj – lom, čudo

  rufetlija – zanatlija

  ršum – ljutnja, vika na nekoga

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index