Gamzigrad

  Gamzigrad, arheološko nalazište u blizini Zaječara, poznat pod imenom Feliks Romulijana, vidi;

  Gamzigradska Banja, banja na reci Crni Timok.

  Poreklo reči Gamzigrad:

  Gamzigrad – grad, tvrđava po kojoj zmije gamižu

  gamziti, gamizati – gmizati,

  Prvi deo reči je od osnove glagola gamzati; Daničić, Rečnik

  U Crnoj Rijeci (Crni Timok) zidine od staroga grada. Onuda se pripovjeda da u ovijem zidinama ima mnogo svakojekijeh zmija. Vuk, Rečnik

  Primeri upotrebe reči:

  Званичан назив културног добра је „Гамзиград-Ромулијана, Галеријева палата”, али се често користе или Гамзиград или Ромулијана, јер је у јавном говору избор назива доста слободан.

  Pogledaj: kako je nastala reč – Ostružnica

  Felix Romuliana, палата подигнута по замисли императора Гаја Валерија Галерија Максимилијана, припада посебној категорији споменика римске дворске архитектуре везане искључиво за раздобље тетрархије. …Гамзиградски дворац је последњи пут оживео као утврђено словенско насеље XI века.

  Гамзиград, сеоско насеље на опали Црног Тимока, у близини Зајечара, са 961 становником. Становништво чине углавном Срби, а има и Влаха. Обухвата и Гамзиградску бању, познату још у XIX веку по извориштима …

  Током V века били су чести упади варварских племена, тако да је приликом једног од њих Гамзиград порушен. Обнова насеља, са новим одбрамбеним системом и многим доградњама у оквиру насеља, приписује се Јустинијану …

  Систематска археолошка истраживања започета 1953. показала су да је Гамзиград био раскошна палата, један од најрепрезентативнијих и најсложенијих споменика римске дворске архитектуре. Доказ је уследио 1984, кад је откривен фрагмент лучног архитектонског елемента изнад врата с уклесаним натписом Felix Romuliana, ….

  Гамзиград лежи у долини Тимока. Њихове димензије износе 300 х 230 м са основом неправилног правоугаоника. Бедеми су широки од 3 до 4 м, а фланкирани су моћним округлим кулама.

  Synonyms:
  Feliks Romulijana
  « Back to Glossary Index