košuta

   

  košuta – starosrpska i praslovenska reč *košutъ

  Nalazi se u bugarskom, češkom, slovačkom (u značenju jarac)

  Starorus. – košuta, самка оленя, Vasmer

  U osnovi ove reči nalazi  se praslovenska reč *šutъbez rogova; košuta nema rogove

  Praslovenski prefiks *ko- ima negativno značenje, bez, daje promenu u osnovnom značenju.

  Izreka –  šut sa rogatim

  Javlja se i oblik jelenica, srna, kao i košut za mladog jelena.

  A iz gore tri košuta riču.narod, pesma

  Reč je preuzeta u rumunski, albanski  (šuta – bez rogova), mađarski (prezime Košut)

  Šuka – koza bez rogova u alpskim delovima Švajcarske, Skok

  Tamo ima gora Romanija i u njojzi košut i jelena.

  Na mutnom Dunajo košuta se pere.košuta poreklo reči

  Izvedene reči:
  KošutnjakKošutovo (kod Leposavića), košutnica (Elaphómyces granulátus, gljiva), košutica (Fritillaria meleagris-carska kruna), šuta (ovca, koza), vidi šuša, šut.

  « Back to Glossary Index