košuta

  košuta  imenica, ženaski rod

  značenje reči košuta:

  1. ženka jelena

  2. nežna, lepa devojka

   

  Srodne reči:

  Košutnjak,  Košutovo (kod Leposavića), košutnica (Elaphómyces granulátus, gljiva), košutica (Fritillaria meleagris-carska kruna), šuta (ovca, koza), vidi šuša.

  Poreklo  reči :

  košuta – starosrpska i praslovenska reč *košutъ

  Nalazi se u bugarskom, češkom, slovačkom (u značenju jarac)

  Starorus. – košuta, самка оленя, Vasmer

  U osnovi ove reči nalazi  se praslovenska reč *šutъ – bez rogova; košuta nema rogove

  Praslovenski prefiks *ko- ima negativno značenje, bez, daje promenu u osnovnom značenju.

  Izreka –  šut sa rogatim

  Javlja se i oblik jelenica, srna, kao i košut za mladog jelena.

  A iz gore tri košuta riču.narod, pesma

  Reč je preuzeta u rumunski, albanski  (šuta – bez rogova), mađarski (prezime Košut)

  Šuka – koza bez rogova u alpskim delovima Švajcarske, Skok

  Primeri upotrebe:

  košuta-poreklo-reči

  Tamo ima gora Romanija i u njojzi košut i jelena.

  Na mutnom Dunajo košuta se pere.

  Tamo ima gora Romanija i u njojzi košut i jelena.

  Bjež’, košuta, jadna bila. Eto lovca Hercegovca. Živu će te ufatiti; Caru će te pokloniti, Car će njemu darovati,..

  Pogledaj: kako je nastala reč – švrća

  Што се тиче личнога имена Кошута може се рећи следеће. Код  Јужних Словена млеко од кошуте у  многим крајевима сматра се као сигуран лек против многих болести и недаћа.Отуда излази да и ово име у неку руку има заштитан карактер; али, ово име има за циљ и да особа буде блага и смерна као кошута. Lična imenana kod Srba, Tatomir Vukanović

  Бога молим да ме (јелен) срете,

  ја ли јелен јал” кошута црна.

  Нит ме срете јелен ни кошута,

  већ дјевојка више Шибеника.

  Ја дјевојку уфатих за руку, …

  Psalm 42: “Kao što košuta žudi za izvor-vodom, tako duša moja čezne, Bože, za tobom“.

  Те потражи зелено језеро,

  Где силази јелен и кошута,

  Да с’ напоје хлађане водице,

  Улови ми што сам зажелео.

  То је Милош једна дочекао, …

  Košuta  se lovi tek od 1. XI a lov se zatvara 1. I. Ovo je u vezi sa parenjem, jer se parenje jelena i k….a obavlja u mjesecima IX i X. U vezi sa zaštitom jelena i k…a, prilikom lova ove divljači, lovci znaju da smiju da love samo one jedinke …

   

  « Back to Glossary Index