anticipirati

  anticipirati – glagol

  značenje reči anticipirati:

  – predvideti, stvoriti unapred predstavu o nečemu

  … anticipirao je budućnost bez greške.

  Primeri upotrebe:

  Smatra se vizionarom koji je anticipirao naše vreme.

  Pisac je anticipirao buduće događaje.

  Када сам већ овде, сасвим се погрешно мисли да јс Орвел антиципирао будућност у својој 1984. години. Којешта. Он је само изврстан историчар. Све што је предмет његове метафоре већ се збило …

  Hegelova filozofija, pak, anticipira i legitimira doba moderne civilizacije koje će se odvijati u znaku ideologije, racionalizma, operacionalizacije i instru- metalizacije Logosa.

  … ставови о језичком дару, о повећаној језичкој еластичности доброг преводиоца, као што су се ти ставови сјајно потврдили и антиципирали у историји немачког књижевног језика, на маестралном Лутеровом преводу.

  Za razliku od tradicionalnog umetničkog dela kao profetskog jer poznatim simbolima i na komunikativan način anticipira ideje, događaje i buduća stanja stvari, savremeno umetničko delo je divinatorsko što znači da je ono naslućujuće, …

  Pročitaj: šta znači i kako je nastala rečfrustriran

  poreklo reči

  lat. –  anticipatus, past particip anticipare – unapred uzeti, preuzeti

  lat. – anti, ante, pre + capere, uzeti, zgarabiti

  anticipacija – imenica

  – predviđanje, predosećaj

  Zaštita od prezaduženosti se naziva i anticipiranje rizika…

  Preispitivanje prošlosti, kritika sadašnjosti i anticipiranje krize.

  Anticipiranje svih mogućih problema i obezbeđenje pravne sigurnosti klijenata zahteva multidisciplinarnu ekspertizu pravnih savetnika.

  Synonyms:
  predvideti
  « Back to Glossary Index