anticipirati

   

  anticipirati, glagol

  značenje

  1. predvideti, stvoriti unapred predstavu o nečemu

  … anticipirao je budućnost bez greške.

  Smatra se vizionarom koji je anticipirao naše vreme.

  Pisac je anticipirao buduće događaje.

  1. Zastarelo, retko u upotrebi – unapred uzimati, preduzimati

  poreklo reči

  lat. –  anticipatus, past particip anticipare – unapred uzeti, preuzeti

  lat. – anti, ante, pre + capere, uzeti, zgarabiti

  anticipacija, imenica – predviđanje, predosećaj

  Zaštita od prezaduženosti se naziva i anticipiranje rizika…

  Preispitivanje prošlosti, kritika sadašnjosti i anticipiranje krize.

  Anticipiranje svih mogućih problema i obezbeđenje pravne sigurnosti klijenata zahteva multidisciplinarnu ekspertizu pravnih savetnika.

  Synonyms:
  predvideti
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleaplicirati
  Next articleslon