aorist

  aorist – imenica, muški rod

  značenje reči aorist:

  • prost lični glagolski oblik

  • glagolsko vreme kojim se označava radnja izvršena u vreme saopštavanja ili u nekom određenom trenutku u prošlosti – pređašnje svršeno vreme/prošlo svršeno vreme: dođoh, videh

  Poreklo reči:

  grč.aoristos, neomeđen

  a – (ne) + horistos (ograničen, definisan)

  Zanimljivo:

  U engleskom jeziku pandan aoristu je Past Simple Tense

  Pročitaj: poreklo i značenje rečiimpozantan

  Primeri upotrebe:

  Gramatika srpskog jezika I.Klajn:

  Aorist se gradi od svršenih, a vrlo retko od nesvršenih glagola.

  Ima dve vrste ličnih nastavaka. Prvi se upotrebljavaju za glagole na -ti i glase:

  -h                     -smo

  -0 (nulti)          -ste

  -0 (nulti)          -še

  Dodaju se neposredno na infinitivnu osnovu (onu koja se dobija kad se od infinitiva odbaci nastavak -ti):

  (videti) (kazati) (čuti)

  kaza-h              kaza-smo

  kaza                 kaza-ste

  kaza                  kaza-še

  Kod glagola na -sti ili -ći osnova se uzima iz trećeg lica množine, odbacivanjem nastavka -u (npr. pojesti: pojed-u, ispeći: ispek-u) odnosno nastavka -nu, kod glagola kao pasti:

  pad-nu, sresti: sret-nu, podići: podig-nu, pući: puk-nu.

  Na tu osnovu se dodaju nastavci za aorist koji glase:

  -oh       -osmo

  -e         -oste

  -e         -oše

   

  pojed-oh                      pojed-osmo

  pojed-e                        pojed-oste

  pojed-e                        pojed-oše

  Aorist je tipično narativno vreme kojim se iskazuju svršene radnje u književnoj prozi:

  – Dobar dan – reče nepoznati, skide šešir i predstavi se.

  U običnom govoru upotrebljava se samo sa afektivnom vrednošću, tj. za izražavanje nekog jačeg osećanja. Tako npr.:

  Šta uradi, čoveče! (prekorno)

  Rekoh ja tebi!

  aorist značenje

  Modalno upotrebljeni aorist može neki put označavati i budućnost, kao u čestom izrazu:

  Odoh ja ( = otići ću: upotreba aorista pokazuje da će se radnja ostvariti u najbližoj budućnosti)

  Gnomski aorist je onaj upotrebljen u poslovicama i izrekama, npr.:

  Ko se dima ne nadimi, taj se vatre ne nagreja.

  (smisao: ko nije spreman na neprijatnosti, taj neće ostvariti svoj cilj).

   ПРАВОПИСНИ РЕЧНИКСРПСКОГ ЈЕЗИКА

  СА ПРАВОПИСНО-ГРАМАТИЧКИМ САВЕТНИКОМ, M. Шипка:

  У  савременом језику промена к, г, х у ч, ж, ш задржала се и у промени и у творби речи.

  у 2. и 3. лицу једнине аориста: рећи  (< ректи) – рекох,  али рече, рече « реке),

  острuћи (< остригти) – остригох , али острuже, осшрuже (< остриге),

  оврћи (< оврхти) – оврхох, али оврше, оврше (< оврхе).

  У савременом језику имперфект, па и аорист, све се више губе и ретко се употребљавају.

  Кондиционал (потенцијал) први од енклитичких облика аориста помоћног глагола бити (бих, би, би, бисмо, бисте, би) и придева радног глагола који се мења:

  ја бих гледао, ти би гледао, он би гледао,

  ми бисмо гледали, ви бисте гледали, они би гледали;

   

  « Back to Glossary Index