arhetip

  arhetip, mn. arhetipovi – imenica, muški rod

  značenje reči arhetip:

  • prauzor, pramodel, praslika

  • prvi primerak nečega, prvi štamparski otisak

  • u psihoanalizi: kolektivni nesvesni motiv zajednički svim ljudima, Jung

  • izvorni, nesačuvani rukopis koje se može rekonstruisati

  arhetip značenje poreklo reči

  Poreklo reči:

  grčkiἀρχέτυπον , arkhétupon, агсhetypоn

  arkhḗ (početak, prvo mesto; od glagola arkhein, biti prvi) + typos (lik, trag, oblik, otisak)

   

  Primeri upotrebe:

  Овој Андрићевој приповеци, како се из наслова нашег рада види, приступамо из перспективе архетипа. Архетип је појам који одмах упућује на Јунга — несумњиво најважнијег теоретичара овог појма.

  Arhetip spasioca javlja se, dakle, u trenucima najveće krize kao mogućnost prevazilaženja određene situacije. Međutim, ova mogućnost se otvara tek nakon otkrivanja istine o realnoj moći sopstvenog duha.

  Pročitaj: poreklo i značenje reči – manifestacija

  Насрадин-хоџа био онај архетип који наставља да живи кроз нашег Еру или Ћосу, а потом и Лалу.  … хумор ХХ века у хумористичкој штампи Србије, 2005, у којој се компаративни приступ једном архетипу проширује и на друге …

  Оnomastika, posebno hidronimi srpskog Podunavlja, ukazuju da je ovaj lokalitet, sa kulturom Lepenskog Vira na čelu, ne samo arheološki arhetip Evrope, nego takođe lingvistički i mitološki arhetip, pa prema tome i generator …

  Prvi i najneposredniji arhetip dece jeste Majka. Samo, nije reč o neposrednom, dečjem iskustvu, kao što smo videli, nego o arhetipskom, nesvesnom koje je krcato različitim značenjima …

  Synonyms:
  prauzor, pramodel, praslika
  « Back to Glossary Index