arbitraža

  arbitraža – imenica, ženski rod

  značenje reči arbitraža:

  • izabrani sud

  • raspravljanje spora odnosno odluke nekog sudskog spora pred odabranim sudom

  • operacija kojom se koristi razlika između cena i kurseva na berzama, naročito pri kupovini i prodaji vrednosnih hartija

  srodna reč:

  arbitar – izabrani sudija

  • lice čije se mišljenje smatra najmerodavnijim u određenom postupku, sporu, pitanju

  arbitraža značenje poreklo reči

  zanimljivo:

  U Rečniku stranih reči, Klajn, Šipka navodi se sledeće:

  arbitraža…. 3. (u sportu) suđenje

  arbitar – …b. sportski suduja

  U Rečniku jezičkih nedoumica, Ivan Klajn, nalazi se sledeće:

  arbitar, arbitrira (zloupotrebljava se u sportskim izveštajima umesto običnijeg “sudija”)

  U Rečniku srpskohrvatskog kniževnog i narodnog jezika, knjiga 1, ne navodi se značenje – sportski sudija

  Pošto reč arbitraža, arbitar , arbitrira nosi u sebi značenje stručnosti koja je odabrana, vrhunska, specifična.

  Upotreba tih termina u sportu kao sprotski arbitar umesto sudija zaista nije adekvatna niti utemeljena.

  Poreklo reči:

  franc. – arbitrage, 15 vek

  od  glagola

  arbiter – suditi

  latinski – arbiter – osoba koja ide negde kao svedok ili sudija

  ad + baetare (baeto, ići, odlaziti)

  Primeri upotrebe:

  Наиме по једном мишљењу арбитража је установа уговорног карактера. Ово мишљење води своје порекло од тзв. Мерленове теорије о правној природи арбитраже.

  Pročitaj: značenje i poreklo reči holizam

  Ugovorne strane u spoljnotrgovinskom prometu redovno ugovaraju nadležnost od njih izabranih i sastavljenih sudova tzv. arbitraža. Rešavanje trgovačkih sporova pred arbitražnim sudovima ima čitav niz bitnih prednosti značajnih za stranke …

  Арбитража као орган за решавање спорова из колективних уговора може се образовати само када настане спор у примени колективних уговора, што значи да се оне образују …

  Postupak u rešavanju sporova Standardni ugovorni dokumenti (na primer, FIDIC), koji se najviše primenjuju na internacionalnim projektima, najčešće obuhvataju i klauzule o internacionalnoj trgovinskoj arbitraži.

  Postojanje državne arbitraže potrebno je i zbog njenog ekspeditivnog rada. Za privredu nije svejedno da li će se njeni sporovi, koji se često kreću do milionskih iznosa, raspraviti za mesec dana ili za jednu ili dve godine.

  « Back to Glossary Index