holizam

   

  holizam, imenica muški rod

  značenje reči holizam:

  • holizam predstavlja ideju da sistem, bilo da se radi o biološkom, hemijskom, društvenom, ekonomskom, metalnom, lingvističkom ili nekom drugom sistemu sa svim svojim karakteristikama, predstavlja celinu i kao celinu ga je potrebno razmatrati, proučavati i tretirati a ne kao zbir pojedinačnih elemenata.

  holistički – pridev

  holistički pristup, metod

  Primeri upotrebe reči holizam:

  Holistička medicina se, za razliku od konvencionalne, fokusira na sprečavanje bolesti i održavanje zdravlja. Ona gleda na zdravlje kao na ravnotežu svih sastava – mentalnih, emocionalnih i duhovnih kao i fizičkih. Svi aspekti osobe se smatraju međusobno povezanim i taj se princip zove holizam, što znači “stanje celovitosti”.

  Holizam je tendencija u filozofiji koja kaže ‘istina je uvek samo u celini (grčki ‘holon’)’, istinitost pojedinačnih iskaza proizlazi iz celine. Celina se ne može svesti na sastavne delove.

  Holizam proučava čoveka izvan granica biologije, medicine, sociologije i psihologije u klasičnom smislu, objedinjuje te discipline i sagledava čoveka u širem kontekstu, sa svim njegovim dimenzijama uključujući i zajednicu u kojoj živi.

  Poreklo reči holizam:

  Reč holizam je kreirao Jan Kristijan Smuts da bi predstavio svoju  jedinstvenu teoriju i koncept, nastalu kao potreba da se objasni njegova ambicija stvaranja Lige nacija.

  holizam:

  grčki –  ὅλος holos – čitav, sav, celkupan

  +

  -ism, sufiks koji se koristi za formitmiranje imenica koje u svom značenju sadrže značenje nekog sistema, doktrine (aktivizam, atruizam, dinamizam link – lista

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleopajdara
  Next articlečalabrcnuti