antologija

  antologija – imenica ženski rod

  značenje reči antologija:

  • zbirka odabranih pesama ili priča (obično različitih pisaca)

  • zbornik, zbirka

  antologija značenje poreklo reči

  Poreklo reči:

  grčki – ἀνθολογία, anthologia, skupljanje cveća

  anthos ( cvet ) + logia, légein ( brati, skupljati)

  Reč je prvi put upotrebio Meleagar Gadarski, starogrčki pesnik i sakupljač epigrama, 1.vek pre n.e..

  Sastavio je zbirku – antologiju .

  U toj zbirci svaku pesmu ili epigram uporedio je sa cvetom.

  U latinskom jeziku je postojala reč – Florilegium, zbirka cveća.

  Latinska reč se koristila tokom srednjeg veka za zbirke tekstova.

  Vremenom je prevladala upotreba grčke reči antologija u evropskim jezicima.

  Pročitaj: poreklo i značenje reči koral

  Primeri upotrebe:

  Преломна тачка била је појава антологије југословенских научнофантастичних приповедака Тамни вилајет у приватном издању приређивача Бобана Кнежевића, издата у Београду 1989. године. Та збирка прича представљала је …

  Антологије попут ове српске народне лирско-епске поезије Војне крајине знатно превазилазе и мерила и циљ сличних антологијских избора усменог стваралаштва. Осим естетског, главни циљ ове антологије, као и антологије ...

  Састављач антологије мора имати пречишћен и врло утанчан укус, мора бити велики зналац и ауторитет у свом послу. Антологија треба да изражава све његове песничке и критичарске способности и сва естетско-књижевна …

  Ona je zatim želila pomiriti princip čisto savremene antologije, koja hoće da bude putokaz za budućnost, i princip retrospektivnih antologija

  Антологија српске радио-драме Мирослава Јокића и Звонимира Костића обухвата период од 1939. до 2004. године, у ком се на нашем тлу дешавала народу историја, а појединцима личне драме …

  Како је то објављено у уводном делу, главна намера састављача Антологије била је да, „вршећи репрезентативни избор оригиналних радова из области опште лингвистике“, прикаже развој ове научне области за протеклих …

  Synonyms:
  zbirka
  « Back to Glossary Index